ทันตกรรมจัดฟัน


การจัดฟันหลังการผ่าตัด

การจัดแต่งฟันร่วมกับการตัดกระดูกขากรรไกรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรจำเป็นต้องทำร่วมการจัดแต่งฟันหรือไม่
เนื่องจากการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรคือการเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูก กระดูกกรามบนและกรามล่างจะมีการเลี่ยนตำแหน่ง ดังนั้น การจัดฟันจะทำให้สามารถแก้ไขการเลื่อนตำแหน่งฟันขบเคี้ยว

ระยะเวลาการจัดฟัน : 8~10 เดือนในกรณีไม่มีการถอนฟัน, 15~18 เดือนในกรณีมีการถอนฟัน
การเข้าเช็คที่คลินิก : 1 ครั้งต่อเดือน

img_orthodontics01

เคล็ดลับการจัดฟันของโรงพยาบาลวอนจิน


img_merit01


ความหลากหลายของอุปกรณ์และวิธีการจัดฟัน
หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมเราให้บริการการจัดฟันที่หลากหลายทั้งวิธีการและอุปกรณ์ เราเสนอการผ่าตัดที่เหมาะสมกับลูกค้าแแต่ละท่านมากที่สุด เพื่อผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ


img_merit02


ประสบการณ์ด้านการจัดแต่งฟันมากกว่า 25 ปี

ทีมแผนกทัณฑกรรมของโรงพยาบาลเรามีประสบการณ์ด้านการจัดแต่งฟันมากกว่า 25 ปี ดังนั้นสามารถรับประกันได้ถึงผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ.


img_merit03


การรักษาแบบเชื่อมโยง

ภายหลังจากการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลของเรามีบริการแผนกผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า, แผนกจัดฟันและแผนกศัลยกรรมพลาสติก เพื่อผล การรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกกระบวนการ


การจัดฟันหลังการผ่าตัดศัลยกรรมต่างจากการจัดฟันแบบปกติอย่างไร?
img_orthodontics02

การจัดฟันด้านในแบบ 2D การจัดฟันด้านใน การจัดฟันแบบดามอน/คลิปปี้-ซี เหล็กจัดฟันปกติ
img_orthodontics03 img_orthodontics04 img_orthodontics05 img_orthodontics06
คำอธิบาย เหล็กจัดฟันขนาดเล็กที่สุด
ติดด้านหลังฟัน
เหล็กจัดฟันเกี่ยวด้านใน วิธีการนี้สามารถลดแรงเสียดทาน
จากเหล็กจัดฟันได้
เหล็กจัดฟันที่ใช้โดยทั่วไป
ข้อแตกต่าง สามารถตอบสนองด้านความงามได้เพราะมองไม่เห็นอุปกรณ์จัดฟัน / ไม่สะดวกเล็กน้อย / การออกเสียงเปลี่ยนเล็กน้อย / ใช้เวลาการรักษาสั้นกว่า สามารถตอบสนองด้านความงามได้เพราะมองไม่เห็นอุปกรณ์จัดฟัน / ลดความไม่สะดวกสบาย / การออกเสียงเปลี่ยนเล็กน้อย ใช้เวลาการรักษาน้อยเมื่อเทียบกับการจัดฟันวิธีอื่น / อาการเจ็บน้อยกว่า / ดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากได้ง่ายกว่าเนื่องจากไม่มีเส้นลวด ราคาสูง / ประสิทธิภาพสูง
Price ค่าใช้จ่ายไม่แพง เฉพาะบุคคลและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ค่าเหล็กดัดฟันจะมีราคาสูงกว่าวิธีอื่น ราคาสูงกว่าปกติ

btn_twoJawSurgery

การจัดฟันด้านใน

การจัดฟันด้านใน คือการจัดฟันแบบใหม่ วึ่งเป็นการผสมผสานของระบบ CAD-CAM และ Robotics เพื่อประสิทธิภาพในการจัดฟันที่ดียิ่งขึ้น
ข้อดีของการจัดฟันด้านใน

img_merit01


ความหลากหลายของอุปกรณ์และวิธีการจัดฟัน

หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมเราให้บริการการจัดฟันที่หลากหลายทั้งวิธีการและอุปกรณ์ เราเสนอการผ่าตัดที่เหมาะสมกับลูกค้าแแต่ละท่านมากที่สุด เพื่อผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ


img_merit02


ลดความระคายเคือง

การจัดฟันด้านในจะมีขนาดเพียง 1/3 ของขนาดเหล็กดัดฟันปกติ ดังนั้นจะสามารถลดความรู้สึกระคายเคืองหรือไม่สะดวกสบายได้


img_merit03


ความสวยงาม

เหล็กดัดฟันจะติดตั้งด้านหลังฟันทำให้ลดปัญหาเกี่ยวกับการแปรงฟันได้.


img_merit04ลดเวลาการรักษา

เปรียบเทียบกับเหล็กดัดฟันอื่น การรักษาจะสั้นกว่าประมาณ 6 เดือน.


เหล็กจัดฟันแบบด้านใน Incognito และ เหล็กจัดฟันด้านในแบบปกติ

เหล็กจัดฟันแบบปกติ เหล็กจัดฟันด้านในแบบ Incognito
img_incognito01 img_incognito02
กระบวนการ ไม่มีการวัดให้เหมาะสม มีการวัดให้เหมาะสม
ขนาด & ความกว้าง ขนาดและความสูงที่ได้มาตรฐาน เหล็กจัดฟันด้านในแบบ Incognito จะมีขนาด 1/3 เท่าของขนาดลวดจัดฟันปกติ
ความรู้สึก & ปัญหาการออกเสียง ออกเสียงได้ลำบากเนื่องจากเหล็กดัดฟันมีขนาดใหญ่ ลดปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงได้.

ข้อดีของเหล็กจัดฟันด้านในแบบ Incognito

img_incognito03

สำหรับเหล็กดัดฟันแบบไม่มีการวัดให้เหมาะสม

สารยึดติดจะถูกใช้เพื่อยึดเหล็กดัดฟันด้านหน้าซี่ฟัน ซึ่งจะทำให้เกิด ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย ปัญหาการออกเสียง ซึ่งอาจทำให้การรักษา ใช้เวลายาวนานขึ้น


img_incognito04
สำหรับเหล็กดัดฟันแบบมีการวัดให้เหมาะสม

Incognito จะถูกยึดติดหลังซี่ฟัน ซึ่งจะลดการใช้ตัวชึดติดช่วยลดปัญหา การเสียดสีและปัญหาการออกเสียง

การจัดฟันด้านในแบบ 2D

เทคนิคการจัดฟันด้านในแบบ 2D ที่ไม่ส่งปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียง
ด้วยขนาดเพียง 1/3 ของขนาดเหล็กจัดฟันปกติ ความไม่สะดวกสบายจากการใส่เหล็กจัดฟันจะลดลง และยิ่งกว่านั้นจะติดอุปกรณ์ในเฉพาะบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้เวลารักษาประมาณ 2-3 เดือน และเข้าพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง

ทำไมต้องเหล็กดัดฟันแบบ 2D?

img_orthodontic01

เหล็กจัดฟันด้านในแบบ 2D จะมีขนาดเล็กและสั้น
img_orthodontic02

การจัดฟันแก้ไขฟันหน้าผิดรูป

การแก้ไขฟันหน้าด้วย MTA ภายใน 9 สัปดาห์

คำเรียกย่อของ “Mini Tube Appliance”เพื่อแก้ไขฟันหน้าที่ผิดรูป อุปกรณ์จัดฟันจะไม่ทิ่มแทง ไม่แตกหัก ไม่สามารถมองเห็นได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ประมาณ 6-8 สัปดาห์ และเข้ามาพบแพทย์ทุกๆ 3 สัปดาห์

ทำไมต้องจัดฟันแบบ MTA
img_mta01

เปรียบเทียบเหล็กจัดฟันปกติ และ เหล็กจัดฟันแบบ MTA

เหล็กจัดฟันแบบธรรมดา เหล็กจัดฟันแบบ MTA
img_mta02 img_mta03
ลักษณะ เหล็กดัดฟันแบบธรรมดา มองเห็นได้ไม่ชัดเนื่องจากลักษณะหลอดยึดดัดฟัน
ความแตกต่าง นาน 1 ปี เดือน/ ดูแลยาก/ ไม่สวยงาม นาน 6 อาทิตย์ / แทบไม่รู้สึกแรงเสียดผิว / ไม่แตกหักหรือทิ้มแทง
ราคา มีราคาแพง ระยะเวลาการรักษาต่างกันตามกรณี
การจัดฟันแบบดามอน/คลิปปี้-ซี

การจัดฟันแบบ ดามอน / คลิปปี้-ซี ลดแรงเสียดทาน

การจัดฟันแบบ ดามอน / คลิปปี้-ซี คืออะไร?
แรงเสียดทานเนื่องจากการดัดฟันซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการขยับของฟัน การจัดฟันแบบ “คลิปปี้-ซี” หรือ “ดามอน” จะลดปัญหานี้ได้เนื่องจากเหล็กจัดฟันมีลักษณะปิด

img_damon01

ข้อดีของการจัดฟันแบบ Damon / Clippy-C

img_merit01


ใช้เวลาการรักษาและการใส่เหล็กดัดฟันสั้นกว่า


img_merit02


ลดปัญหาความไม่สะดวกสบายเนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็ก


img_merit03


ลดเวลาการรักษาเนื่องจากเทคนิคการติดตั้งเครื่องมือแบบประตูเลื่อน


img_merit04


ลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้ารับการเช็คฟัน เป็นภายใน 6~8 อาทิตย์.

การจัดฟันแบบครอบใส

การจัดฟันแบบครอบใส

การจัดฟันแบบครอบใสคืออะไร?

เป็นการจัดฟันแบบใช้ตัวยึดใส ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเนื่องจากมีลักษณะบาง สามารถถอด

อุปกรณ์ขณะแปรงฟันหรือ

รับประทานอาหารได้ สามารถใส่อุปกรณ์ได้แม้จะทำการฟอกสีฟัน
ข้อดีของการจัดฟันจัดฟันแบบครอบใสการจัดฟันแบบครอบใส
ใช้เวลาปรับตัวสั้น มีปัญหาการออกเสียงเล็กน้อย ที่ครอบมีลักษณะบาง ทำให้ใช้เวลาปรับตัวเร็ว


img_merit02


ความสวยงาม

ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องความสวยงาม


img_merit03


การดูแลง่าย

ไม่มีปัญหาขณะแปรงฟันเนื่องจากสามารถถอดออกได้


img_merit04


สะดวกสบายขณะรับประทานอาหาร

สามารถถอดออกได้ขณะรับประทานอาหาร


กระบวนการ

img_correction01
ตัดสินใจว่าจะใส่เหล็กดัดฟันหรือไม่หลังจากรับคำแนะนำ.


img_correction02

พื่อการรักษาที่แม่นยำ การวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกกระทำอย่างละเอียด

  • แบบจำลองฟัน
  • เอ็กซเรย์ฟัน & เหงือก
  • ถ่ายรูปฟัน & ใบหน้า

หลังจากดูภาพทั้งหมด แบบจำลองฟันจะถูกผลิตขึ้นตามลักษณะฟันจริงของคนไข้.


img_correction03

ศัลยแพทย์จะทำการรักษาตามแผนที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการแพทย์ต่างๆ.


img_correction04
เพื่อการวางตำแหน่งเหล็กดัดฟันที่ถูกต้อง การวัดขนาดและมาตราส่วนต่างๆจะถูกกระทำอย่างละเอียด.