h3_safetyMeasures


การดูแลและข้อควรระวังก่อน และ หลัง การเข้ารับการรักษา

ก่อนการเข้ารับการรักษา
1. ถ้าหากมีรอยแผลเป็นอยู่ในบริเวณที่ต้องการเข้ารับการรักษา รอยแผลเป็นนั้นควรได้รับการรักษาจนหายดีก่อนที่จะเข้ารับการทำเมดิเนนท์
2. ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เข้ารับการรักษา
3. จำเป็นต้องมีการทดสอบอาการแพ้ การตรวจสอบผิวที่มีการเกิดเคลอยด์ (keloid)และผิวพ้ง่าย
4. ผู้เข้ารับการรักษาจำป็นต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับ การใช้ยา หรือโรคประจำตัว ซึ่งการดำเนินการรักษาจะสามารถทำได้หลังจากเจ้าหน้าที่รับรองการตรวจสุขภาพแล้ว
หลังการเข้ารับการรักษา
1. อย่าแตะบริเวณแผลเป็น หรือ ลอก เมื่อมีสะเก็ดเกิดขึ้น
2. สามารถล้างหน้าและอาบน้ำได้ ในวันเดียวกันหลังจากที่ทำการรักษา แต่ห้ามทำการถูบริเวณที่ทำการรักษามา.
3. ปกติจะมีเลือดออกหรืออาการช้ำ ประมาณ 2-3 วันหลังจากทำการรักษา และ อาจจะเกิดขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์
4. เส้นสีอาจจะดูเข้มและหนาหลังจากการเข้ารับการรักษา และเมื่อบริเวณที่ทำการรักษาเริ่มลอกแล้ว ความกว้างและขนาด จะกลับมาเป็นปกติ
5. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก การไปซาวน่า การว่ายน้ำ และ การแต่งหน้าบริเวณดวงตา จนกว่า บริเวณที่ทำการรักษาจะลอกออก
6. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 3-4 วัน เพื่อป้องกันอาการอักเสบ