h3_squarejawreduction

img_product25


txt_surgeryInformation

  • ระยะเวลาการผ่าตัด : ประมาณ 3 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาสลบ
  • การอดอาหาร : 8 ชั่วโมงก่อน
  • การผ่าตัดการตัดไหม : 14วัน หลังการผ่าตัด
  • การผ่าตัดการนอนโรงพยาบาล : 1 วัน
  • ช่วงเวลาที่ควรอยู่ระหว่างการรักษา : อย่างน้อย 2 อาทิตย์
  • แถบผ้ายืดพยุงใบหน้า: ควรพันตลอดเวลาอย่างน้อย 3 วัน และพันเฉพาะเวลาอยู่ที่บ้านหรือเวลานอนเป็นเวลา 1-2 อาทิตย์


การผ่าตัดศัลยกรรมกรามเหลี่ยม
กรามเหลี่ยมเกิดขึ้นจากกระดูกขากรรไกรล่างมีขนาดใหญ่ทำให้ลักษณะหน้า
เป็นเหลี่ยมตามโครงกระดูก โดยเฉพาะกระดูกที่บริเวณใต้ใบหูจะส่งผลให้
ใบหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้น การผ่าตัดศัลยกรรมคางของโรงพยาบาลวอนจินจะ
ทำให้ใบหน้าที่เป็นเหลี่ยมเรียวลง เป็นใบหน้าวีไลน์ที่สวยงาม


เหมาะสมกับ

1. กระดูกคางที่เห็นได้ชัดเจน (ทำให้เกิดลักษณะเส้นคางเหลี่ยม)

2. มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวชัดเจน

3. ต้องการเส้นกรามที่เรียวลง

4. ไม่พอใจกับใบหน้าเดิม


ผลการผ่าตัดศัลยกรรมคางเหลี่ยม
img_square

img_square02

ความสำคัญของการผ่าตัดศัลยกรรมวีไลน์ที่ถูกต้อง

รูปภาพด้านบน (ทางด้านซ้าย) เป็นกรณีการผ่าตัดศัลยกรรมลดคางเหลี่ยมที่ผิดพลาด (การผ่าตัดศัลยกรรมวีไลน์) ตามภาพ จะเห็นว่ามีการตัดกระดูกเป็นรูปตัวอักษรวี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาคางผิดรูป การผิดปกติทางใบหน้า หรือแม้แต่ปัญหาเส้นประสาทเสียหาย ตามเทคนิคการศัลยกรรมของโรงพยาบาลวอนจิน F.R.A. (Facial Ramus Angle) จะให้ผลการผ่าตัดคางเหลี่ยมที่ปลอดภัย และให้ผลรูปหน้าที่เรียวเล็ก

กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดคางเหลี่ยม
img_square03

1. เอ็กซเรย์วิเคราะลักษณะกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รวมทั้งตำแหน่งของเส้นประสาท
2. ทำการผ่ากรีดจากทางด้านในช่องปาก
3. การเคลื่อนย้ายมุมขากรรไกรล่างเพื่อป้องกันมุมของขากรรไกรผิดพลาด จะทำการเคลื่อนย้ายมุมตามตำแหน่งของกราม ให้ผลดีกับกรณีการลดขนาดกราม
4. ในกรณีที่จำเป็น ผิวกระดูกด้านนอกจะถูกกระเทาะออก:กระดูกบริเวณกรามจะเป็นสามชั้น การกระเทาะผิวกระดูกด้านนอกจะเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายผิวนอกของกระดูกกราม
5. ในกรณีที่กล้ามเนื้อบดเคี้้ยวมีการขยายมาก จะทำการย้ายกล้ามเนื้อบดเคี้ยวในเวลาเดียวกัน
6. ในกรณีที่มีไขมันส่วนเกินบริเวณใบหน้า จะมีการนำไขมันส่วนเกินใต้ผิวหนังหรือบรเวณแก้มออก
7. เย็บติดด้วยไหมทางการแพทย์