การผ่าตัดศัลยกรรมคาง (Chin Surgery)

 

 face-06-01

 

ข้อมูลการผ่าตัด
ศัลยกรรมโครงหน้า_6-01

การผ่าตัดศัลยกรรมคาง คืออะไร

 

การผ่าตัดศัลยกรรมคางของวอนจิน จะทำการแก้ไขปัญหาคางที่ผิดปกติ โดยการเพิ่มหรือลดความยาวของคาง โดยรวมถึงการย้ายตำแหน่งของคางเข้าหรือออก เพื่อให้คุณมีลักษณะคางที่สวยงามเข้ากับใบหน้ามากขึ้น

 

การผ่าตัดศัลยกรรมคาง เหมาะกับใคร

 

  1. ผู้ที่มีคางสั้น คางยุบ หรือ คางร่น
  2. ผู้ที่มีคางเล็ก
  3. ผู้ที่มีคางยื่นมาก
  4. ผู้ที่มีใบหน้าไม่สมดุล
  5. ผู้ที่ไม่พอใจกับใบหน้าเดิม

 

ผลการผ่าตัดศัลยกรรมคางที่วอนจิน

 ศัลยกรรมโครงหน้า_6.1-01

 

การศัลยกรรมคางที่วอนจิน

 

ในกรณีคางยุบ…

face-06-04

1. การเลื่อนคางไปข้างหน้า

ศัลยแพทย์จะปรับตำแหน่งกระดูกคาง เลื่อนไปด้านหน้าประมาณ 2-3 เซนติเมตร

 

2. ใส่วัสดุเสริม

หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะนำวัสดุเสริมมาใส่แทนที่ กระดูกส่วนหนึ่งที่นำออก

 

ในกรณีคางยาว…

face-06-06

 

 

ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดลดคางยาว โดยกรีดที่ปลายคางประมาณ 2-3 เซนติเมตร และนำออกเพื่อผลลัพธ์ที่เข้ารูปมากขึ้น

 

ในกรณีคางสั้น…

face-06-07

 

ศัลยแพทย์จะนำชิ้นส่วนหนึ่งของกระดูกกราม มาใส่บริเวณคางด้านหน้าเพื่อให้หน้าดูเรียว และสมส่วนขึ้น

 

ในกรณีคางกว้าง…

face-06-08

 

ศัลยแพทย์จะทำการตัดกระดูกบริเวณคางให้เป็นรูปตัว “T” และบีบกระดูกที่ห่างให้ชิดติดกัน