การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด


img_product17


ข้อมูลการศัลยกรรม

  • ระยะเวลาผ่าตัด : 1ชม 30นาที – 2ชม 30นาที
  • การวางยา ยาชาเฉพาะส่วน
  • การนอนพักที่โรงพยาบาล : วันที่เข้ารับการผ่าตัด
  • การตัดไหม : 1อาทิตย์หลังทำการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็คผลการผ่าตัด : 2 ~3ครั้ง
  • ระยะเวลาการฟักฟื้น : สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหลังจากตัดไหม


การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดคืออะไร

จมูกที่มีลักษณะคดเป็นสาเหตุของโรคอันเนื่องมาจากความผิดปกติของจมูก
อื่นๆ เช่นปัญหาระบบหายใจหรืออาการปวดหัวเรื้อรัง เป็นต้น การศัลยกรรม
ประเภทนี้นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ให้ดูดีขึ้นอีกด้วย การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดของโรงพยาบาลวอนจินจะ
ดำเนินการผ่าตัดร่วมกับแพทย์หู คอ จมูกเพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์ที่สุด


เหมาะสำหรับ
1. มีรูปจมูกไม่ตั้งตรงกับแกนกลาง
2. เจ็บปวดจากอาการผิดปกติของรูปจมูก
3. มีลักษณะจมูกคด
4. วัสดุเสริมจมูกมีลักษณะคดงอ


การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด
การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกคดมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะจมูกของแต่ละคน ทางโรงพยาบาลวอนจินสามารถดำเนินการการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกได้หลายวิธีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้


img_CurvedNoseRhinoplasty

1. กระดูกอ่อน, ผิวหนา (=Camouflage method)

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแก้ไขจมูกที่คดเล็กน้อย รวมถึงทำการยืดจมูกให้ยาวขึ้น


2. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกอ่อนภายในจมูก

การกระจายกระดูกภายในโพรงจมูกทั้งสองข้างแล้วทำการปรับเปลี่ยนโครงกระดูกใหม่ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายที่สุด


3. เสริมกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก

สำหรับจมูกที่มีลักษณะคดบริเวณปลายจมูก จะถูกแก้ไขโดยการเสริมกระดูกอ่อนเข้าไปในบริเวณปลายดั้งจมูก


4. การผ่ากรีดกระดูกอ่อนภายในจมูก

ส่วนประกอบของจมูกประกอบด้วยกระดูกแกนและกระดูกอ่อนโพรงจมูก ซึ่งกระดูกแกนนี้เรียกอีกอย่างว่า เสาของจมูก ซึ่งสาเหตุหลักของจมูกคดคือกระดูกแกนกลางมีลักษณะคด ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระดูกภายในจมูก


5. แก้ไขปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากจมูกคด

จมูกคดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหูคอจมูกได้ ดังนั้นสามารถใช้วิธีการผ่ากรีดหรือการใช้คลื่นความถี่สูงเพื่อที่ลดช่องว่างภายในโพรงจมูก