การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด Curved Nose Rhinoplasty

nuse-3-1

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดคืออะไร

จมูกที่มีลักษณะคด เกิดจากผนังกั้นช่องจมูกที่คดงอ เป็นสาเหตุของโรคอันเนื่องมาจากความผิดปกติของจมูกอื่นๆ เช่น ปัญหาระบบหายใจ หรืออาการปวดหัวเรื้อรัง เป็นต้น การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นอีกด้วย

 

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดเหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่มีรูปจมูกไม่ตั้งตรงกับแกนกลาง
  2. ผู้ที่มีอาการเจ็บปวดจากการผิดปกติของรูปจมูก
  3. ผู้ที่มีลักษณะจมูกคด
  4. วัสดุเสริมจมูกที่เคยเสริมมีลักษณะคดงอ

 

ผลการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด

สันจมูกและรูปจมูกตรงขึ้น ดูเป็นธรรมชาติ สมดุลรับกับใบหน้า

 

ข้อมูลศัลยกรรม

nuse-3-2

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดทำแบบใดได้บ้าง

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคด มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะจมูกของแต่ละคน วอนจินเรามีทีมศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดได้หลายวิธี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน ดังนี้

 

nuse-3-3

  1. ถ้าเป็นผู้ที่มีกระดูกอ่อน, ผิวหนา จมูกคดเพียงเล็กน้อย ศัลยแพทย์จะทำการยืดจมูกให้ยาวขึ้น

 

  1. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระดูกอ่อนภายในจมูก โดยการกระจายกระดูกภายในโพรงจมูกทั้งสองข้าง แล้วทำการปรับเปลี่ยนโครงกระดูกใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมแพร่หลายที่สุด

 

  1. สำหรับผู้ที่มีลักษณะคดบริเวณปลายจมูก ศัลยแพทย์จะทำการเสริมกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกเข้าไปในบริเวณปลายดั้งจมูก

 

  1. ผู้ที่กระดูกแกนกลางจมูกมีลักษณะคด ศัลยแพทย์จะทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระดูกภายในจมูก โดยการผ่ากรีดกระดูกอ่อนภายในจมูก