การผ่าตัดศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูก (Wide Nasal Bridge Rhinoplasty)

nuse-5-1

 

ข้อมูลศัลยกรรม

nuse-5-2

การผ่าตัดศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูกคืออะไร

เนื้อบริเวณแกนดั้งจมูกที่มีลักษณะหนา อาจทำให้รูปจมูกดูไม่สมส่วน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขแกนดั้งจมูก จะทำการดันกระดูกแกนจมูกเข้าด้วยกัน ทำให้รูปจมูกดูเรียวขึ้น สวยงามขึ้น

 

การผ่าตัดศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูกเหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่มีลักษณะแกนดั้งจมูกกว้าง
  2. รูปจมูกดูใหญ่ กว้าง เนื่องจากแกนดั้งจมูกหนา
  3. ไม่พึงพอใจกับลักษณะจมูกเดิม

 

ผลการผ่าตัดศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูก

แกนจมูกเล็กลง รูปจมูกดูเรียวขึ้น สวยงามขึ้น

 

เทคนิคการผ่าตัดจมูกที่มีลักษณะกว้าง

 

nuse-5-2

 

จมูกที่มีลักษณะกว้างจะทำการผ่าตัดแก้ไขได้ง่าย โดยการยกแกนดั้งจมูกขึ้น แต่จะส่งผลให้ใบหน้าดูไม่สมดุล หรือดูไม่สวยงามในเพศหญิง ดังนั้นจึงต้องทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุหลักทำไมวอนจินถึงเลือกศัลยแพทย์มากประสบการณ์ที่ไปอบรมหลักสูตร Wonjin Academy Program  กับหมอวอนจินเกาหลีแท้ๆ เพื่อทำให้คนไข้วางใจในการผ่าตัดได้