การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูก

ข้อมูลการศัลยกรรม

  • ระยะเวลาผ่าตัด : 20 – 30 นาที
  • การวางยา : ยาชาเฉพาะส่วน
  • การนอนพักที่โรงพยาบาล : วันที่เข้ารับการผ่าตัด
  • การตัดไหม : 1 อาทิตย์หลังทำการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็คผลการผ่าตัด : 2 – 3 ครั้ง
  • ระยะเวลาการพักฟื้น : สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้หลังจากตัดไหม

การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูกคืออะไร
การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูกอาจส่งผลกระทบต่อรูปจมูกทั้งหมด ดังนั้นทางโรงพยาบาลวอนจินจึงจัดเตรียมคณะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นการยืนยันผลความพอใจหลังการผ่าตัด

เหมาะสำหรับ

  • ไม่พอใจกับลักษณะปลายจมูกที่มีอยู่
  • หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกแล้ว ปลายจมูกจมลง
  • หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ต้องการจะแก้ไขลักษณะปลายจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูก
การผ่าตัดศัลยกรรมปลายจมูกมีเทคนิคที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะปลายจมูกของแต่ละคนดังต่อไปนี้

1. ปลายจมูกที่ต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
เทคนิคนี้จะใช้การกระจายกระดูกอ่อนก่อนแล้วจึงค่อยทำการผูกรวมกัน

2. ปลายจมูกที่ต้องการการยกขึ้น
ในกรณีที่กระดูกอ่อนภายในกระดูกไม่เพียงพอ อาจมีการใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณอื่นหรือวัสดุใกล้เคียง ในกรณีของโรงพยาบาลวอนจินเราใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหู เพื่อลักษณะปลายจมูกที่ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ

3. ปลายจมูกที่ต้องการการต่อปลายให้ยาวขึ้น
การผ่าตัดศัลยกรรมต่อปลายจมูกร่วมกับการยกปลายจมูกขึ้นโดยใช้กระดูกอ่อนดันยกบริเวณปลายจมูก