การผ่าตัดศัลยกรรมยืดขยายจมูก


img_product21


ข้อมูลการศัลยกรรม

  • ระยะเวลา : 1ชั่วโมง 30นาที – 2 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาสลบและยาชาเฉพาะส่วน
  • การนอนพักที่โรงพยาบาล : ไม่จำเป็น
  • การตัดไหม : 5~7 วันหลังจากการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็คผลการผ่าตัด : 2~3 ครั้ง
  • ระยะเวลาการฟักฟื้น : สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหลังจากการผ่าตัด


การผ่าตัดศัลยกรรมยืดจมูกคืออะไร

จมูกที่มีลักษณะสั้นหากมองจากด้านตรงรูจมูกจะมีลักษณะกว้างออก ซึ่งอาจ
เรียกว่าจมูกกลับด้าน การผ่าตัดแก้ไขจมูกที่มีลักษณะสั้นจะเป็นการผ่าตัดที่
ยากที่สุดและต้องการศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ทางโรงพยาบาลวอนจิน
มีศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปีทำให้วางใจในผลการผ่าตัดได้


เหมาะสำหรับ
1. จมูกที่มีลักษณะสั้น
2. รูจมูกที่มีลักษณะบาน
3. ไม่พึงพอใจกับลักษณะจมูกเดิม


การผ่าตัดศัลยกรรมยืดขยายจมูก
จมูกที่มีลักษณะสั้นจะทำมุม กับปลายจมูกและริมฝีปากทำให้รูจมูกมองดูเปิดกว้างออก การผ่าตัดต้องมีข้อระวังต่างๆเนื่องจากหากใช้วัสดุเสริมจมูกที่ไม่เหมาะสมจะทำให้จมูกดูสั้นลงกว่าเดิม ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมประเภทนี้ต้องได้รับการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลเพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์สูงสุด


img_NoseExtension


การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกอ่อนภายในจมูก

หากลักษณะการวองตัวของกระดูกอ่อนภายในบริเวณปลายจมูกถูกยกขึ้น จะส่งผลให้ปลายจมูกดูตั้งสูงขึ้นด้วย ด้านบนของกระดูกอ่อนจะถูกตัดออก และบริเวณขาด้านล่างจะถูกลดต่ำลง เพื่อให้กระดูกอ่อนดูยาวขึ้น


img_NoseExtension02


การผ่าตัดศัลยกรรมย้ายกระดูกอ่อนภายในจมูก

หากการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกอ่อนภายในจมูกยังไม่เพียงพอ ศัลยแพทย์จะทำการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณกระดูกกลางและกระดูกอ่อนปีกจมูก เพื่อเพิ่มความยาวของปลายจมูก ซึ่งโดยทั่วไปกระดูกอ่อนบริเวณหลังหูจะถูกนำมาใช้


img_NoseExtension03


การศัลยกรรมกระดูกอ่อน + การศัลยกรรมเคลื่อนย้ายกระดูกอ่อน + การศัลยกรรมจมูก

ภายหลังจากการศัลยกรรมกระดูกอ่อนและการศัลยกรรมเคลื่อนย้ายกระดูกอ่อนหากคนไข้มีความประสงค์จะยกดั้งและปลายจมูกการผ่าตัดศัลยกรรมจะถูกกระทำร่วมกัน