การผ่าตัดศัลยกรรมยืดขยายจมูก (Extension Rhinoplasty)

nuse-7-1

ข้อมูลการศัลยกรรม 

nuse-7-2

การผ่าตัดศัลยกรรมยืดจมูกคืออะไร

คือการผ่าตัดสำหรับผู้ที่มีลักษณะจมูกสั้น และรูจมูกกว้างออกเมื่อมองหน้าตรง การแก้ไขนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากที่สุดและต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักทำไมวอนจินถึงเลือกศัลยแพทย์มากประสบการณ์ที่ไปอบรมหลักสูตร Wonjin Academy Program  กับหมอวอนจินเกาหลีแท้ๆ เพื่อทำให้คนไข้วางใจในการผ่าตัดได้

 

การผ่าตัดศัลยกรรมยืดจมูกเหมาะกับใคร

  1. บุคคลที่มีจมูกสั้น
  2. บุคคลที่มีรูจมูกบาน
  3. บุคคลที่ไม่พึงพอใจกับลักษณะจมูกเดิม

 

การผ่าตัดศัลยกรรมยืดขยายจมูกทำแบบใดได้บ้าง

โดยปกติแล้วผู้ที่ทำการศัลยกรรมยืดจมูกมักมีจมูกที่มีลักษณะสั้น ดังนั้นการผ่าตัดต้องมีข้อระวังต่างๆมากมาย เนื่องจากหากใช้วัสดุเสริมจมูกที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้คนไข้เองจมูกสั้นลงกว่าเดิมได้ วอนจินได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จึงให้ผู้เชี่ยวชาญและศัลยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้วิเคราะห์เป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาเทคนิคที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับตัวคนไข้ที่สุด

1. การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกอ่อนภายในจมูก

วิธีนี้ศัลยแพทย์จะตัดด้านบนของกระดูกอ่อนออก เนื่องจากสาเnuse-7-2หตุที่ทำให้จมูกดูสั้นนั้นเกิดจากการวางตัวของกระดูกอ่อนบริเวณจมูกที่ยกขึ้น ดังนั้นศัลยแพทย์จึงต้องตัดออกและลดบริเวณขาด้านล่าง เพื่อทำให้จมูกดูยาวมากยิ่งขึ้น

nuse-7-3

2. การผ่าตัดศัลยกรรมย้ายกระดูกอ่อนภายในจมูก

หากการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกอ่อนภายในจมูกยังไม่เพียงพอ ศัลยแพทย์จะทำการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณกระดูกกลางและกระดูกอ่อนปีกจมูก เพื่อเพิ่มความยาวของปลายจมูก ซึ่งโดยทั่วไปกระดูกอ่อนบริเวณหลังหูจะถูกนำมาใช้ เพื่อทำให้จมูกดูเรียวยาวมากขึ้น

nuse-7-4

3. การศัลยกรรมกระดูกอ่อน + การศัลยกรรมเคลื่อนย้ายกระดูกอ่อน + การศัลยกรรมจมูก

ภายหลังจากการศัลยกรรมกระดูกอ่อนและการศัลยกรรมเคลื่อนย้ายกระดูกอ่อนหากคนไข้มีความประสงค์จะยกดั้งและปลายจมูกการผ่าตัดศัลยกรรมจะถูกกระทำร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด