การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่างของรพ.วอนจิน


bg_eyelidsurgery01bodysurgery_p01
bodysurgery_p02
bodysurgery_p03


รพ.วอนจินขอรับประกันกับคุณ
bg_bodyContour

รูปร่างผอมกระชับ!
รูปร่างได้สัดส่วนและผิวที่มีสุขภาพดี

btn_liposuction btn_tummyTuck btn_buttockAugmentation
btn_calfReduction btn_laserBodySculpting


img_bodyContour01


img_bodyContour02การดูแลเฉพาะแต่ละบุคคล
การดูดไขมัน & การตัดไขมันหน้าท้อง
img_bodyContour03