h3_cheekbone

img_product26


txt_surgeryInformation

  • ศัลยกรรมระยะเวลาการผ่าตัด : ประมาณ 2 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาสลบ
  • การอดอาหาร : 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
  • การตัดไหม : 14วัน หลังการผ่าตัด
  • การผ่าตัดการนอนโรงพยาบาล : 1 วัน
  • ช่วงเวลาที่ควรอยู่ระหว่างการรักษา : อย่างน้อย 2 อาทิตย์
  • แถบผ้ายืดพยุงใบหน้า: ควรพันตลอดเวลาอย่างน้อย 3 วัน และพันเฉพาะเวลาอยู่ที่บ้านหรือเวลานอนเป็นเวลา 1-2 อาทิตย์

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกระดูกโหนกแก้มคืออะไร
การศัลยกรรมลดขนาดกระดูกโหนกแก้มหรือ Zygoma reduction ดำเนินการ
ภายใต้ศัลยแพทย์เฉพาะเกี่ยวกับกรามและคาง คณะศัลยแพทย์ของทาง
โรงพยาบาลวอนจินมีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี กระดูกโหนกแก้มจะถูก
กระทบให้แตกตัวและดันไปข้างหลัง ทั้งนี้เส้นรอบวงของกระดูกโหนกแก้มจะ
ถูกเกลาให้ได้รูป ให้ผลกระดูกโหนกแก้มที่สวยเป็นธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
1. กระดูกโหนกแก้มด้านหน้าเห็นได้ชัด
2. ใบหน้ากว้าง
3. กระดูกโหนกแก้มด้านข้างเห็นได้ชัด
4. กระดูกโหนกแก้มด้านหน้าและด้านข้างเห็นได้ชัด
5. รูปโครงหน้าไม่สมมาตร
6. ต้องการใบหน้าที่เรียวเล็ก
7. ไม่พอใจกับใบหน้าเดิม


ผลการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม

img_cheek

กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกระดูกโหนกแก้ม

img_cheek02

1. เอ็กซเรย์วิเคราะลักษณะกระดูกขากรรไกรบนและล่าง รวมทั้งตำแหน่งของเส้นประสาท
2. ผ่ากรีดจากด้านในของปก
3. กระดูกโหนกแก้มจะถูกกระทบให้แตกตัวและดันไปข้างหลัง: กระดูกโหนกแก้มด้านข้างจะถูกดันเข้าและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าจะถูกแก้ไขลดขนาด
4. เพื่อป้องกันกระดูกเคลื่อนที่ จะใช้น็อตยึด
(&lowast หากท่านไม่ต้องการจะใช้น็อตยึด ท่านต้องแจ้งกับแพทย์หรือผู้ให้คำแนะนำ)
5. เย็บติดด้วยไหมทางแพทย์

img_cheek03

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกระดูกโหนกแก้ม โรงพยาบาลวอนจิน

img_cheek04