การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่อง


img_product11 


ข้อมูลการผ่าตัด

  • ระยะเวลา : ประมาณ 1 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาชาเฉพาะส่วนและยาสลบ
  • การอดอาหาร : 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
  • การตัดไหม : ไม่มี
  • การนอนโรงพยาบาล : ไม่จำเป็น
  • การอาบน้ำ : อาบน้ำได้ในวันถัดไป
  • เวลาที่ควรอยู่ในประเทศเกาหลี : 2 วันหลังการผ่าตัด

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่องคืออะไร
การศัลยกรรมลดขนาดน่องคือการสร้างน่องที่เรียวงามได้ส่วนโดยการเลือกสกัดระบบประสาทบริเวณน่องเพื่อลดการขยายของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ การรักษาประเภทนี้ไม่ได้ใช้วิธีการเผากล้ามเนื้อแต่ใช้ท่อขนาดเล็กเข้าไปหยุดการทำงานของเส้นประสาทเพื่อลดอาการช้ำและความไม่สะดวกสบาย.


เหมาะสำหรับ
1. น่องที่มีการพัฒนาเกินไป
2. ไม่พอใจกับรูปร่างของน่องเดิม
3. น่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการลดน้ำหนัก)ELECTROTHEMAL 20s
ทางวอนจินได้ใช้อุปกรณ์ 20S ที่ได้มาตรฐาน FDA และ KFDA ซึ่งใช้เป็นพิเศษสำหรับการศัลยกรรม ลดขนาดน่อง ด้วยเว้นผ่าศูนย์กลางของเข็มเพียง 1mm ทำให้ส่งผลกระทบกระเทือนเนื้อเยื่อน้อยและ ให้ประสิทธิภาพด้านการระงับระบบประสาทดีเยี่ยม


img_calfReduction01


ข้อมูลการผ่าตัด

img_calfReduction02
กล้ามเนื้อบริเวณน่องมีสามประเภทคือ Medical Gastrocnemius, Lateral Gastrocnemius, และ Soleus Muscle ซึ่งกล้ามเนื้อชนิดที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดคือ medical เนื่องจากกล้ามเนื้อชนิดสร้างเส้นขรุขระรอบขา ในบางกรณี lateral gastrocnemius มีการพัฒนาออกมาด้านนอกของ soleus muscle เพื่อขาที่เรียวสวย การผ่าตัดศัลยกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะร่างกายแต่ละคนเป็นสิ่งที่จำเป็น


การระงับเส้นประสาทแบบไม่มีการผ่ากรีด

การลดขนาดน่องโดยไม่มีการผ่ากรีดสามารถลดขนาดกล้ามเนื้อน่องได้โดยการฉีดยาระงับการทำงาน
ของเส้นประสาทเข้าไปในกล้ามเนื้อบริเวณที่ต้องการ วอนจินใช้อุปกรณ์ตรวจสอบตำแหน่ง
เส้นประสาทเพื่อความแม่นยำ อีกทั้งวิธีการนี้ใช้เข็มและไม่มีการผ่ากรีดทำให้สามารถกลับไปดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว


img_calfReduction03


img_calfReduction05การผ่าตัดลดขนาดน่องโดยใช้คลื่นความถี่ระดับกลาง

วิธีการนี้ใช้คลื่นความถี่ขนาดกลางระงับการพัฒนาของกล้ามเนื้อน่อง เป็นการลดกล้ามเนื้อชั้นกลาง และชั้นใน และส่วนมากจะกระทำร่วมกับผ่าตัดศัลยกรรมน่องที่มีการตัดเส้นประสาท


การฉีดโบท็อกซ์

เมื่อรู้สึกกังวลการผ่าตัดสามารถใช้วิธีการฉีดโบท็อกซ์ในการสลายกล้ามเนื้อได้ ซึ่งวิธีการนี้จะถูกใช้ เมื่อ lateral gastrocnemius มีการพัฒนามากเกินไป วิธีการไม่ซับซ้อนทำให้สามารถกลับมาใช้ ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้ทันที แต่ว่าผลจะคงอยู่เพียงแค่ 6 เดือน


img_calfReduction04