การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดรูจมูก

img_product18

ข้อมูลการศัลยกรรม

  • ระยะเวลา : 20 นาที
  • การวางยา : ยาสลบและยาชาเฉพาะส่วน
  • การนอนพักที่โรงพยาบาล : วันเดียวกับวันที่ผ่าตัด
  • การตัดไหม : 1 อาทิตย์หลังจากการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็คผลการผ่าตัด : 2~3 ครั้ง
  • ระยะเวลาการฟักฟื้น : สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหลังจากการตัดไหม
    * จมูกที่ได้รูปคือจมูกที่สวยสมส่วนแม้มองจากด้านล่าง และทรงจมูกเข้ากับใบหน้าของแต่ละคน

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกคดคืออะไร

ขนาดรูจมูกที่มีลักษณะกว้างหรือใหญ่ลึกส่งผลให้รูปทรงรวมของจมูก
ผิดแปลก ไม่สมส่วน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดรูจมูกของ
โรงพยาบาลวอนจินจะเปลี่ยนรูปจมูกจะดูสวยสมสว่นเป็นธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่มีจมูกดูแบน เนื่องจากรูจมูกมีลักษณะบานกว้าง
2. มีลักษณะรูจมูกลึก ใหญ่
3. ไม่พึงพอใจลักษณะจมูกเดิม
4. มีลักษณะปลายจมูกบานออก


img_NostrilReduction

ลักษณะจมูกที่สมสว่น : ควรมีขนาด 1/3 ของใบหน้า

จมูกควรมีลักษณะค่อยๆกว้างลงจนถึงปลายจมูก

หากวาดเส้นแนวระนาบกับปลายจมูก รูจมูกควรตั้ง 21 องศากับเส้นระนาบนี้

การศัลยกรรมลดขนาดรูจมูก

img_NostrilReduction02

1. การผ่าตัดลดเนื้อบริเวณโคนจมูก

เหมาะสมกับทุกกรณีผ่าตัด เนื้อบริเวณโคนปีกจมูกจะถูกตัดออกแล้วเย็บติดเข้าที่ ด้วยเทคนิคของทางโรงพยาบาล รอยแผลนี้ยากที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า.


img_NostrilReduction03

2. การผ่าตัดดึงรั้งรูจมูกเข้าด้วยกัน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรูจมูกด้านล่างกว้าง เนื้อส่วนด้านในรูจมูกจะถูกตัดออกแล้วเย็บมัดด้วยไหมผ่าตัด รูปทรงของปลายจมูกจะถูกกำหนดขณะทำการดึงรั้งไหมเข้าด้วยกัน
[/av_one_half]