การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดใบหน้า/ลดขนาดกราม (Revision Contour)

 

face-08-01

ข้อมูลการผ่าตัด Infographic

 

ศัลยกรรมโครงหน้า_8-01

– Duration : 30 Minutes – 1 Hour

– Painless : Anesthesia

– Fasting : 8 Hours before surgery

– Hospitalization : N/A

– Stitch Removal : 7 Days after

– Follow Up : 2 times

– Recovery : 1-2 weeks

 

ระยะเวลาการผ่าตัด: 30 นาที – 1 ชั่วโมง

การวางยา: ยาระงับความรู้สึก

การอดอาหาร: 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด

การนอนโรงพยาบาล: ไม่จำเป็น

การตัดไหม: 7 วันหลังการผ่าตัด

จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็ค: 2 ครั้ง

ระยะเวลาการพักฟื้น: 1-2 สัปดาห์

 

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดใบหน้า คืออะไร

 

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดใบหน้าหรือลดขนาดกราม คือเมื่อกรามมีขนาดใหญ่และเหลี่ยมจนเห็นได้ชัด จึงทำให้ใบหน้าใหญ่ ดังนั้นการผ่าตัดลดขนาดกรามที่วอนจิน คือการผ่าตัดช่วยลดมุมหน้าเหลี่ยมและช่วยให้ใบหน้าดูวีเชพมากขึ้น

ศัลยกรรมโครงหน้า_8.1-01

 

 

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดใบหน้า เหมาะกับใคร

 

  1. ผู้ที่มีขากรรไกรล่างกว้างหรือกลม
  2. ผู้ที่มีขากรรไกรล่างแบน
  3. ผู้ที่มีกรามไม่สมดุลกันทั้งสองข้าง
  4. ผู้ที่มีกรามอย่างเห็นได้ชัด

face-08004

 

สิ่งสำคัญในการทำศัลยกรรมลดขนาดใบหน้าที่วอนจิน

 

จากภาพซ้ายด้านบน คือภาพเอ็กซ์เรย์ของผู้ที่ต้องการผ่าตัดศัลยกรรมลดใบหน้า เนื่องจากมีกรามที่ค่อนข้างใหญ่ และสำหรับใบหน้าท่านนี้วอนจินไม่สามารถทำหน้าเป็นวีไลน์ได้ เนื่องจากอาจกระทบส่วนประสาทบนใบหน้าและทำให้ใบหน้าผิดเพี้ยนไป ศัลยแพทย์ที่วอนจินจึงทำการผ่าตัดโครงหน้าในทรงที่ดูเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และอยู่ได้ในระยะยาว ดังนั้ันการผ่าตัดที่วอนจิน เราเน้นความปลอดภัยและธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อผลลัพธ์ที่ภาวรและอยู่กับคุณตลอดไป

 

กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกรามที่วอนจิน

 

face-08-05

 

*ในกรณีที่คนไข้มีไขมันช่วงแก้มมาก ศัลยแพทย์จะนำออกมาด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามยิ่งขึ้น