การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดทรวงอกในผู้ชาย (Male Breast Reduction)

nipple-05-01

ข้อมูลการผ่าตัด 

 ศัลยกรรมนม 5-01

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดทรวงอกในผู้ชาย คืออะไร

 

คือการผ่าตัดเต้านมผู้ชายที่มีการพัฒนา และมีไขมันบริเวณทรวงอกมากจนมองคล้ายเต้านมของผู้หญิง หรือเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น และฮอร์โมนเพศชายลดลง จึงทำให้ขนาดเต้านมในผู้ชายใหญ่ผิดปกติ ทั้งนี้การมีเต้านมหญิงในเพศชายไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพใดๆ แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดได้

 

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดทรวงอกในผู้ชาย เหมาะกับใคร

 

 1. ผู้ที่มีไขมันในเต้านมคล้ายกับเต้านมผู้หญิง
 2. ผู้ที่เต้านมมีปัญหาเรื่องการพัฒนาต่อมน้ำนม จึงทำให้คล้ายเต้านมผู้หญิง
 3. ผู้ที่มีเต้านมในลักษณะยื่นออกมา
 4. ผู้ที่มีหัวนมแหลมและใหญ่กว่าปกติ
 5. ผู้ที่มีเต้านมตั้งขึ้น
 6. ผู้ที่รู้ส้ึกได้ถึงต่อมน้ำนมแข็ง
 7. ผู้ที่มีร่างท้วม และมีเต้านมกลมและห้อยลง
 8. ผู้ที่ไม่สามารถลดขนาดเต้านมด้วยการออกกำลังกาย

 

เทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดทรวงอกในผู้ชายที่มีไขมันมากของวอนจิน

 nipple-05-03

 

 1. ศัลยแพทย์จะทำการผ่ากรีดใต้ทรวงอกประมาณ 0.5 เซ็นติเมตร
 2. หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะทำการใส่ท่อเข้าไปเพื่อดูดไขมันออก
 3. ในบางกรณีที่ศัลยแพทย์เห็นสมควร จะจำเป็นต้องทำการกำจัดเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมในเวลาเดียวกัน

 

เทคนิคลดขนาดเต้านมของผู้ชายที่มีการพัฒนาเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมผิดปกติที่วอนจิน

 nipple-05-04

 

 

 1. ศัลยแพทย์จะทำการผ่ากรีดใต้ทรวงอกประมาณ 0.5 เซ็นติเมตร
 2. หลังจากนั้นศัลยแพทย์จนำเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมออก