การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่อง (Calf Reduction)

body-05-01

ข้อมูลการผ่าตัด 

ศัลยกรรมผ่าตัดดูดไขมัน5-01

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่อง คืออะไร

 

คือการลดขนาดน่องให้เรียวสวยงาม โดยศัลยแพทย์จะทำการสกัดระบบประสาทบริเวณน่อง เพื่อลดการขยายของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ อีกทั้งศัลยแพทย์ยังมีเทคนิคเฉพาะที่ลดอาการช้ำ และความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดด้วย

 

body-05-03

 

การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่อง เหมาะกับใคร

 

  1. ผู้ที่มีน่องพัฒนามากเกินไป
  2. ผู้ที่ไม่พอใจกับรูปร่างของน่องเดิม
  3. ผู้ที่น่องไม่สามารถปรับเปลื่ยนได้ด้วยการลดน้ำหนัก

 

ข้อมูลการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดน่องที่วอนจิน

 

โดยปกติแล้วกล้ามเนื้อบริเวณน่องมี 3 ประเภทคือ Medical Gastrocnemius, Lateral Gastrocnemius, และ Soleus Muscle ซึ่งกล้ามเนื้อที่ศัลยแพทย์จะเข้าไปทำการคือ Medical เนื่องจากกล้ามเนื้อชนิดนี้เป็นชนิดที่ร้างเส้นขรุขระรอบขา และเพื่อขาที่เรียวสวย การผ่าตัดศัลยกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรมีศัลยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ผ่าตัดเท่านั้น

 

body-05-04

body-05-05

body-05-06

 

การระงับเส้นประสาทแบบไม่มีการผ่ากรีด

 

การลดขนาดน่องโดยไม่มีการผ่ากรีดสามารถลดขนาดกล้ามเนื้อน่องได้โดยการฉีดยาระงับการทำงาน

ของเส้นประสาทเข้าไปในกล้ามเนื้อบริเวณที่ต้องการ วอนจินใช้อุปกรณ์ตรวจสอบตำแหน่ง

เส้นประสาทเพื่อความแม่นยำ อีกทั้งวิธีการนี้ใช้เข็มและไม่มีการผ่ากรีดทำให้สามารถกลับไปดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

 

การผ่าตัดลดขนาดน่องโดยใช้คลื่นความถี่ระดับกลาง

 

วิธีการนี้ใช้คลื่นความถี่ขนาดกลางระงับการพัฒนาของกล้ามเนื้อน่อง เป็นการลดกล้ามเนื้อชั้นกลาง และชั้นใน และส่วนมากจะกระทำร่วมกับผ่าตัดศัลยกรรมน่องที่มีการตัดเส้นประสาท

 

การฉีดโบท็อกซ์

 

เมื่อรู้สึกกังวลการผ่าตัดสามารถใช้วิธีการฉีดโบท็อกซ์ในการสลายกล้ามเนื้อได้ ซึ่งวิธีการนี้จะถูกใช้ เมื่อ lateral gastrocnemius มีการพัฒนามากเกินไป วิธีการไม่ซับซ้อนทำให้สามารถกลับมาใช้ ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้ทันที แต่ว่าผลจะคงอยู่เพียงแค่ 6 เดือน

 

body-05-07