การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก (Rhinoplasty)

nuse-6-1

 

ข้อมูลศัลยกรรม

nuse-6-2

 การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกคืออะไร

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในอดีตรูปทรงจมูกแบบชาวตะวันตกจะเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน รูปทรงจมูกที่นิยมคือรูปทรงที่เหมาะกับใบหน้าของตัวเอง ที่วอนจิน เราจะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อจมูกที่ได้รูปสวย เหมาะกับใบหน้าของคุณ

 

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกเหมาะกับใคร

  1. ผู้ที่มีดั้งจมูกแบน
  2. มีลักษณะจมูกเล็ก
  3. ไม่พึงพอใจกับลักษณะจมูกเดิม

 

ผลการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก

รูปจมูกสวย ดั้งจมูกโด่งขึ้น วอนจินเราคำนึงถึงจมูกที่สวยเป็นธรรมชาติ สมดุลรับกับใบหน้าของคุณ

 

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกทำแบบใดได้บ้าง

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกนั้น ศัลยแพทย์ตกแต่งของวอนจิน จะใช้วัสดุเสริมจมูกที่ทำการผลิตพิเศษเฉพาะแต่บุคคล แกนดั้งจมูกจะถูกยกขึ้น และด้านปลายจมูกจะถูกเสริมด้วยกระดูกอ่อนบริเวณหลังใบหูของคนไข้ ทำให้รูปจมูกดูสวย เป็นธรรมชาติ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

nuse-6-2

 

 

-ความยาวและ ความสูงของจมูก

 

ความยาวและ ความสูงของจมูกจะพิจารณาจากลักษณะใบหน้าของลูกค้าแต่ละท่าน

 

-ดั้งจมูก

 

หลังจากการวิเคราะห์ความหนาของเนื้อและกระดูกบริเวณจมูก อุปการณ์เสริมจมูกจะถูกกำหนด

 

-ปลายจมูก

 

กระดูกอ่อนของลูกค้าจะถูกใช้เสริมบริเวณปลายจมูกและปิดทับด้วยอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อป้องกันอาการบวมแดงหรือบางลงของผิวหนัง บริเวณปลายจมูกจะถูกยกขึ้นสูงกว่าดั้งจมูกเล็กน้อย เพื่อสร้างรูปทรงจมูกที่สวย เป็นธรรมชาติ

 

จากนั้นจะทำการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมดั้งจมูกโดยมีขั้นตอนดังนี้

nuse-6-3

 

  1. กระดูกอ่อน และวัสดุเสริมจมูกจะถูกกำหนดให้เหมาะกับลักษณะจมูกของลูกค้า
  2. จุดที่จะทำการกรีดผ่าตัดจะถูกกำหนด
  3. วัสดุเสริมจมูกที่ผลิตเฉพาะแต่ละท่านจะถูกสอดเข้าไปที่บริเวณแกนดั้งจมูก
  4. วัสดุเสริมจมูกจะถูกใช้เพื่อกำหนดรูปทรงของจมูก