การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูก


img_product22


ข้อมูลการศัลยกรรม

  • ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาสลบและยาชาเฉพาะส่วน
  • การนอนพักที่โรงพยาบาล : ไม่จำเป็น
  • การตัดไหม : 5~7 วันหลังจากการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาเช็คผลการผ่าตัด : 2~3 ครั้ง
  • ระยะเวลาการฟักฟื้น : สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหลังจากการผ่าตัด


การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกคืออะไร

ภายหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ท่านอาจรู้สึกไม่พอใจกับผลที่ออกมา รูปร่างของทรงจมูก ตำแหน่งกระดูกอ่อน ปลายจมูกแคบ ลักษณะที่เปลี่ยน แปลง หรือการติดเชื้อ ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกจะใช้เทคนิคที่ ซับซ้อนกว่าการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกแบบปกติ รวมทั้งต้องดำเนินการโดย ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์


เหมาะสำหรับ
1. มีลักษณะจมูกคด
2. มองเห็นวัสดุเสริมจมูกได้ชัดเจน
3. มีรอยแดงที่บริเวณดั้งและปลายจมูก


การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกมีเปอร์เซ็นความเป็นไปได้เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจในผลการผ่าตัดสูง ทำให้เปอร์เซ็นของการผ่าตัดแก้ไขจมูกมีมากขึ้นด้วย
เนื่องจากจมูกตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของใบหน้าพอดี หากผลการผ่าตัดไม่เป็นที่พอใจจะก่อให้เกิดความเครียดอย่างต่อเนื่อง
การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกจะมีความยากกว่าการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกทั่วไป.
ดังนั้นนอกจากผู้ให้คำแนะนำจะต้องมีประสบการณ์แล้ว ศัลยแพทย์เองก็ต้องมีประสบการณ์สูงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและเพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ


img_NoseRevision


กรณีที่ควรรับการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูก

สาเหตุ
• วัสดุเสริมจมูกคดงอหรือเลื่อนหลุดจากที่
• รูปทรงวัสดุเสริมจมูกไม่เหมาะสมกับใบหน้า

กระบวนการแก้ไข
วัสดุเก่าจะถูกเคลื่อนย้าย และวัสดุใหม่จะถูกนำเข้าแทนที่


img_NoseRevision


วัสดุเสริมจมูกเคลื่อนจากที่

สาเหตุ
• วัสดุเสริมไม่ถูกตั้งระหว่างพังพืดและกระดูกในตำแหน่งที่ถูกต้อง
• ระหว่างการผ่าตัดพังพืดฉีกขาดทำให้วัสดุเสริมไม่ยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง.

วิธีการแก้ไข
วัสดุเสริมจะถูกกำหนดในตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างพังพืด


img_NoseRevision


ปลายจมูกเปลี่ยนเนื่องจากวัสดุเสริมจมูก

สาเหตุ
• ดั้งจมูกยกสูงเกินไป
• ปลายจมูกยกวัสดุเสริมจมูก
• ผิวบริเวณจมูกบางลงหรือถูกกดแบน

กระบวนการแก้ไข
วัสดุเสริมจมูกจะถูกนำออกจากปลายจมูกเช่นเดียวกับกระดูกอ่อน หลังจากนั้นจะใช้กระดูกอ่อนหรือผิวหนังเข้าตบแต่งรูปทรงให้ได้ส่วน


img_NoseRevision


ปัญหาเรื่องโครงสร้างจมูก

สาเหตุ
• วัสดุเสริมจมูกแข็งแล้วดึงรั้งผิวบริเวณจมูกขึ้น
• ติดเชื้อหลังการผ่าตัด

กระบวนการแก้ไข
หลังจากทำการบรรเทาอาการบวมแล้ว หลังจากนั้นกระดูกอ่อนจะถูกใช้เพื่อกำหนดลักษณะจมูก กระดูกบริเวณหลังหูจะถูกนำมาปิดบริเวณปลายจมูกเพื่อลักษณะจมูกที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติ


img_NoseRevision


ดั้งจมูกมีลักษณะสูงเกินไป

สาเหตุ
• วัสดุเสริมจมูกถูกใช้โดยไม่ได้วิเคราะห์เรื่องความสมดุลกับใบหน้า

กระบวนการแก้ไข
ภายหลังจากการย้ายวัสดุเสริมเดิมออกวัสดุเสริมใหญ่ที่เหมาะสมกับใบหน้าจะถูกนำใส่แทน ในกรณีที่ดั้งจมูกที่เบี้ยวเล็กน้อย วัสดุเสริมจมูกจะไม่ถูกใช้


img_NoseRevision


ดั้งจมูกที่มีลักษณะแคบ

สาเหตุ
• วัสดุที่ใช้เสริมจมูกมีความกว้างไม่เหมาะสม
• ผิวบริเวณจมูกบางลงหรือถูกกดแบน

กระบวนการแก้ไข
วัสดุเสริมเดิมจะถูกนำออกวัสดุเสริมที่มีความกว้างขึ้นจะถูกนำเข้าแทนที่ ในลักษณะผิวบาง ผิวหนังแท้ หรือพังพืดจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหนาของผิว


img_NoseRevision


ปลายจมูกตก

สาเหตุ
• โครงสร้างบริเวณปลายจมูกมีลักษณะบางทำให้ถูกกดทับจากกระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูก

กระบวนการแก้ไข
กระดูกอ่อนบริเวณหลังหูถูกนำมาใช้เสริมโครงสร้างของปลายจมูก.


ข้อจำกัดทางเวลาของการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูก

1. อย่างน้อย 6เดือนหลังจากการรับการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก
2. เนื่องจากการรีบเร่งอาจก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อน การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกควรได้รับการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการผ่าตัด