การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงทรวงอก


img_product07


ข้อมูลการผ่าตัด

  • ระยะเวลาการผ่าตัด : 2ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาชาเฉพาะที่และยากดประสาท
  • การอดอาหาร : 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
  • การนอนโรงพยาบาล : 1 วัน
  • การตัดไหม : 7~10วันหลังจากการผ่าตัด
  • จำนวนครั้งที่ต้องมาตรวจเช็ค : แตกต่างไปในแต่ละคน
  • ระยะเวลาฟื้นตัว : สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ภายหลัง 2อาทิตย์

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงทรวงอกคืออะไร
การผ่าตัดศัลยกรรมนี้คือการผ่าตัดแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องตัด ทรวงอกออกเนื่องจากมะเร็ง อุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นๆ การผ่าตัดศัลยกรรม แก้ไขรูปทรงทรวงอกนี้จะทำการปลูกกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน และตกแต่งรูป ทรงของทรวงอกให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทางวอนจินรับประกันผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์


เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่เสียเต้านมเนื่องจากมะเร็ง
2. มีเต้านมสองข้างไม่เท่ากันเนื่องจากกระบวนการรักษามะเร็ง
3. มีรูปทรงเต้านมผิดแปลกเนื่องจากอุบัติเหตุ


วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงทรวงอก
การผ่าตัดแก้ไขรูปทรงทรวงอกมีหลากหลายประเภทเนื่องจากวัสดุที่ใช้เสริม การขยายเนื้อเยื่อ และการผ่าเย็บ

1. การผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกโดยการใส่วัสดุเสริมทรวงอก
การใส่วัสดุเสริมหน้าอกสามารถทำได้โดยง่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปทรงของทรวงอก วัสดุนี้จะถูกใส่เข้าไปใต้กล้ามเนื้อทำให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตรวจเช็คมะเร็งเต้านม ทั้งนี้วัสดุยูรีเทนจะถูกใช้เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องวัสดุแข็งตัว.

2. การผ่าตัดศัลยกรรมอแก้ไขทรวงอกโดยใช้วิธีการขยายเนื้อเยื่อ

การใช้วัสดุขยายเนื้อเยื่อเพื่อขยายเนื้อเยื่อเต้านม และวัสดุเสริมเต้านมจะถูกใส่เข้าไปภายหลัง วิธีการนี้จะใช้ขยายทรวงอกสำหรับผู้ที่ผ่าตัดจากโรคมะเร็งซึ่งต้องตัดเต้านมออก ทั้งนี้จะทำการใส่วัสดุเสริมทรวงอกแบบเจลเหนียวที่มีลักษณะคล้ายธรรมชาติ.


img_breastReconstruction01


การผ่าตัดครั้งแรก
img_breastReconstruction02
01อุปกรณ์ขยายกล้ามเนื้อจะถูกสอดเข้าในบริเวณที่ถูกต้อง
02สารเติมวัสดุเสริมทรวงอกจะถูกฉีดเข้าผ่านเครื่องขยายกล้ามเนื้อ ซึ่งการขยายของกล้ามเนื้อจะเริ่มหลังจากสารเคมีถูกฉีดเข้าไป
03 อุปกรณ์ขยายกล้ามเนื้อจะถูกนำออก


การผ่าตัดครั้งที่สอง
img_breastReconstruction03
01 อุปกรณ์เสริมหน้าอกจะถูกสอดเข้าไปในบริเวณที่ว่างอยู่
02 การรักษาเสร็จสมบูรณ์


img_breastReconstruction04


3. การแก้ไขตกแต่งหัวนมและฐานหัวนมถาวร
สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมรูปทรวงอก ทางวอนจินไม่ได้ให้ความสำคัญแค่
รูปทรงของเต้านมแต่ยังคำนึงถึงหัวนมและฐานหัวนมอีกด้วย ด้วยการใช้วัสดุ
แทนหัวนมที่มีรูปร่างและพื้นผิวสัมผัสคล้ายธรรมชาติที่สุด ผลการผ่าตัดจึง
สามารถตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างสมบูรณ์

btn_makeupCenter