การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก (Breast Reconstruction)

Breast-8-01

 

ข้อมูลการผ่าตัด Infographic

 ศัลยกรรมนม 8-01

 

 

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก คืออะไร

 

คือการผ่าตัดแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องตัดทรวงอกออก เนื่องจากมะเร็ง อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ โดยการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกนี้ ศัลยแพทย์จะทำการปลูกกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน และตกแต่งรูปทรงทรวงอกให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ และด้วยศัลยแพทย์ของวอนจิน เป็นแพทย์เฉพาะทาง ทางวอนจินจึงรับประกันผลการผ่าตัดว่าคุณจะได้หน้าอกคู่สวยกลับมาแน่นอน

breast-08-03

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก เหมาะกับใคร

 

  1. ผู้ที่เสียเต้านมเนื่องจากมะเร็ง
  2. ผู้ที่มีเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องจากกระบวนการรักษามะเร็ง
  3. ผู้ที่มีรูปทรงเต้านมผิดแปลกไป เนื่องจากอุบัติเหตุ

 

วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงทรวงอกกับวอนจิน

breast-08-04

  1.  การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกโดยใช้วิธีการขยายเนื้อเยื่อ

 

วิธีนี้ ศัลยแพทย์จะทำการขยายทรวงอกสำหรับผู้ที่ผ่าตัดจากโรงมะเร็งที่จำเป็นต้องตัดเต้านมออก โดยศัลยแพทย์จะทำการใส่วัสดุเสริมทรวงอกแบบเจลเหนียวที่มีลักษณะคล้ายธรรมชาติ

breast-08-05

  1. การผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกโดยการใส่วัสดุเสริมทรวงอก

 

หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะทำการใส่วัสดุเสริมหน้าอก เพื่อเปลื่ยนแปลงรูปทรงของทรวงอก วัสดุนี้จะนำถูกใส่เข้าไปใต้กล้ามเนื้อ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตรวจเช็คมะเร็งเต้านม

breast-08-06

 

 

  1. การแก้ไขตกแต่งหัวนมและฐานหัวนมถาวร

 

สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก ทางวอนจินไม่ได้ให้ความสำคัญแค่รูปทรงของเต้านม แต่ยังคำนึงถึงหัวนมและฐานหัวนมอีกด้วย โดยศัลยแพทย์จะใช้วัสดุแทนหัวนมที่มีรูปร่าง และพื้นผิวสัมผัสคล้ายธรรมชาติที่สุด ดังนั้นการผ่าตัดกับวอนจินจึงสามารถตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างสมบูรณ์