h3_facecontour

txt_facecontour


โดยวิธีการเหลาเกลาและย้ายที่ของกระดูกคางท่านสามารถมีใบหน้าวีไลน์ที่น่าหลงใหล
เพื่อโครงหน้าที่เรียวเล็กได้รูปสวย ทางโรงพยาบาลมีบริการการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร,
การผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า, การผ่าตัดศัลยกรรมเส้นโครงหน้า, การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกระดูกแก้ม,
การผ่าตัดศัลยกรรมคาง, การผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดกราม, การผ่าตัดศัลยกรรมกราม และการผ่าตัดศัลยกรรมคางเหลี่ยม
โรงพยาบาลวอนจินให้บริการการผ่าตัดศัลยกรรมคางที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย


รูปโครงหน้าที่สวยสมส่วน

img_faceContour
ขนาดใบหน้าเล็กเรียว.


img_faceContour02
ความยาวของคางที่สมส่วนควรมีสัดส่วน 0.8:1 ซึ่ง 1 คือเส้นแนวระนาบบริเวณหน้าผากเหนือคิ้ว.


img_faceContour03
คางสั้นและเรียว.


img_faceContour04
เส้นตรงจากปลายจมูกปลายคาง เรียกกันว่า บิ้วตี้ไลน์ หรือเส้นความงาม จามาตรฐานเส้นนี้ริมฝีปากล่างควรต่ำกว่าริมฝีปากบน 2mm .


img_faceContour05
เส้นผ่ากลางดั้งจมูกควรตั้งอยู่แนวเดียวกับริมฝีปากบน.


img_faceContour06
เส้นระนาบจากหน้าผากกับเส้นแนวระนาบกับริมฝีปากบนล่างควรทำมุม 75~80 องศา.


txt_facecontour02 (1)