การผ่าตัดแก้ไขทรวงอก


img_product06


ข้อมูลการผ่าตัด

  • ระยะเวลาการผ่าตัด 2 ชั่วโมง
  • การวางยา ยาสลบ
  • การนอนโรงพยาบาล ไม่จำเป็น
  • การตัดไหม 10 ~ 14วันหลังการผ่าตัด
  • การเข้าเช็คที่โรงพยาบาล เข้าเช็คเป็นประจำทุกปีภายหลังจากการผ่าตัด
  • การฟื้นตัว สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้หลังการผ่าตัดประมาณ 3~ 4วัน

การผ่าตัดแก้ไขควรทำหลังจากการผ่าตัดภายใน 6เดือนถึง 1ปี


การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกคืออะไร
การผ่าตัดแก้ไขทรวงอกคือการผ่าตัดแก้ไขหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรม
ทรวงอกครั้งแรกแต่ไม่พอใจในผลการผ่าตัด หรือมีปัญหาเต้านมแข็ง
หรือมีอาการเจ็บปวดเนื่องจากรูปทรงของวัสดุเสริมทรวงอก
ทั้งนี้การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกจะมีความซับซ้อนกว่าการผ่าตัดครั้งแรก
ดังนั้นท่านควรเข้ารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนก่อนเข้ารับ
การผ่าตัด


เหมาะสำหรับ
1. มีเต้านมแข็งหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก
2. มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สะดวกสบายเนื่องจากวัสดุเสริมทรวงอก
3. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน
4. เต้านมหย่อนยานลงหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก
5. ไม่รู้สึกพึงพอใจกับรูปทรงของทรวงอกภายหลังการผ่าตัด


WONJIN’s Breast Revision Surgery

ด้วยประสบการณ์กว่า 19ปี รับประกันได้ถึงฝีมือและประสบการณ์ที่วอนจิน

แม้ว่าภายหลังการผ่าตัดแก้ไขทรวงอกจะได้รับความคาดหวังสูง แต่การดำเนินการผ่าตัดจะมีความยากซับซ้อนกว่าการผ่าตัดครั้งแรก และทั้งนี้มีผลวิจัยออกมาว่า 20-30%ของคนไข้มีความประสงค์จะรับการผ่าตัดแก้ไขใน 5 ปี ทางวอนจินเข้าใจดีถึงความเสี่ยงและความซับซ้อนของการผ่าตัดแก้ไขเป็นอย่างดี

การผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกไม่ใช่แค่เพื่อเหตุผลด้านความสวยงามเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงชีวิตของผู้หญิง รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการให้นมบุตร ผลผ่าตัดจะเติมเต็มชีวิตของผู้หญิงให้สมบูรณ์

ทางวอนจินตระหนักดีถึงความสำคัญเหล่านี้ ทางเราจะทำการตรวจวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียดก่อนทำการผ่าตัดเพื่อผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์ที่สุด

ควรเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขทรวงอกเมื่อใด?
การผ่าตัดแก้ไขควรทำหลังจากการผ่าตัดภายใน 6เดือนถึง 1ปี
โดยทั่วไปภายในเวลา 6 เดือนวัสดุเสริมทรวงอกจะเข้าที่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและวัสดุเสริมทรวงอกที่ใช้ เวลาการพักฟื้นอาจยาวนานขึ้นได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 19ปี วอนจินรับประกันผลการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกที่สมบูรณ์แบบ