การยกกระชับแบบผ่ากรีด

[av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=”]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’10px,0px,0px,0px’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
h3_incisionalLifting
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
[av_two_fifth first]
img_product07
[/av_two_fifth]
[av_three_fifth]
txt_surgeryInformation

  • ระยะเวลาการผ่าตัด : 2~3 ชั่วโมง
  • การวางยา : ยาชาเฉพาะที่
  • การตัดไหม : ไม่มี
  • การเข้าเช็คที่โรงพยาบาล : 3~4 ครั้ง
  • การฟื้นตัว : สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที

—–มีข้อความ—–


ประสิทธิภาพของการยกกระชับแบบผ่ากรีด
img_incisionalLifting01
บริเวณที่ทำการผ่าตัดยกกระชับแบบผ่ากรีด
img_incisionalLifting02
วิธีการผ่าตัดยกกระชับแบบผ่ากรีด
img_incisionalLifting03
คลินิกชะลอวัยของช่วง, ก่อน & หลัง
—-มีภาพก่อนหลัง—-
[/av_textblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row]