การระงับความรู้สึก Sleep anesthesia กับ General anesthesia แตกต่างกันอย่างไร?

Sleep anesthesia vs General anesthesia

 

การระงับความรู้สึก เป็นสิ่งสำคัญในการทำศัลยกรรมพลาสติก โดยเราสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับความรู้สึกแบบนอนหลับ และการระงับความรู้สึกทั่วไป แต่คนส่วนใหญ่มักจะสับสนระหว่างแบบนอนหลับกับแบบทั่วไป ดังนั้นวันนี้เราจะมาไขความกระจ่างของการระงับความรู้สึก 2 ประเภทนี้กันค่ะ

Anesthesia is vital when it comes to plastic surgery. It can be divided into large categories, which are Local anesthesia, Sleep anesthesia, and General anesthesia. But, people often get confused between sleep and general. So, today, we will briefly look at the two types of anesthesia.

 

ยาระงับความรู้สึก 1

 

การระงับความรู้สึกแบบนอนหลับ

การระงับความรู้สึกแบบนอนหลับ มีผลกล่อมประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลาย และยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ เมื่ออยู่ภายใต้การระงับความรู้สึกแบบนอนหลับ ก็จะเป็นเช่นเดียวกับเวลาที่คุณนอนหลับ คุณจะยังคงหายใจด้วยตัวคุณเอง แต่ความรู้สึกจะหมดไประหว่างนอนหลับ ดังนั้นคุณจึงจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดใด

Sleep anesthesia

Sleep anesthesia has the effect of hypnosis and calming effect, and it is also widely known as intravenous injection. When under sleep anesthesia it becomes the same as falling asleep, you will still be breathing on your own, but the senses will become dull. Thus, you won’t feel any pain.

 

ยาระงับความรู้สึก 2

 

การระงับความรู้สึกทั่วไป

การระงับความรู้สึกทั่วไป หมายถึงการที่ร่างกายทั้งหมดจะไม่มีการรับรู้ขั้นพื้นฐาน ไม่มีความเจ็บปวดและ ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บปวด การระงับความรู้สึกแบบนี้จะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เหมาะสำหรับใช้กับการศัลยกรรมหน้าอก การจัดฟันหน้า การผ่าตัดกรามและการดูดไขมัน

General anesthesia

General anesthesia simply means the whole body going under anesthesia, which means there will be no basic consciousness, senses, and reflex. Thus, won’t be feeling and pain at all. This type of anesthesia also relaxes the muscle, so it is carried out for breast surgery, face contouring, two jaw surgery and liposuction.

 

ยาระงับความรู้สึก 3

 

ความแตกต่างที่สำคัญของการระงับความรู้สึกแบบนอนหลับและการระงับความรู้สึกทั่วไป คือความสามารถในการหายใจด้วยตัวคุณเอง หรือต้องพึ่งพาเครื่องช่วยในการหายใจ การระงับความรู้สึกแบบนอนหลับจะให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับการไปนอนหลับ แต่การระงับความรู้สึกทั่วไปจะเข้าไปบล็อกการหายใจ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถที่จะหายใจด้วยตัวคุณเอง

The major difference in sleep and general anesthesia is the ability to breathe on your own or having to depend on a machine to breathe. Simply put it, sleep anesthesia is just like going to sleep and general anesthesia blocks the breathing, so you are not able to on your own.

 

ยาระงับความรู้สึก 4

 

หวังว่าข้อมูลที่ให้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน และได้ชี้แจงความแตกต่างระหว่างการระงับความรู้สึกทั้ง 2 ประเภท ซึ่งที่วอนจินไทยแลนด์ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีประจำ การผ่าตัดศัลยกรรมจึงมีความปลอดภัยสูง หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผ่าตัด หรือวิธีการทำศัลยกรรมพลาสติก สามารถติดต่อกับเราได้ทาง LINE : @wonjinthailand

Hope the information provided was helpful and has clarified the difference between the two anesthesia types! If you wish to ask or inquire about plastic surgery or procedures, please send them to LINE : @wonjinthailand and we will endevour to help you out!

 

https://wonjinenglish.blogspot.kr/2018/03/sleep-anesthesia-vs-general-anesthesia.html