ก่อน & หลัง คลินิกทันตกรรมวอนจิน


20150414_1211_553924841a

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_1211_553924841_front1 20150414_1211_553924841_front2

20150414_12038_553924841b

การผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_12038_553924841_front1 20150414_12038_553924841_front2ก่อน

20150414_12019_553924841c

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_12019_553924841_front1 20150414_12019_553924841_front2

20150414_1202_553924841d

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_1202_553924841_front1 20150414_1202_553924841_front2

20150414_115930_553924841f

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_115930_553924841_front1 20150414_115930_553924841_front2

20150414_115946_553924841e

อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20150414_115946_553924841_front1 20150414_115946_553924841_front2ก่