ก่อน & หลัง ศัลยกรรมรูปร่าง


การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่างที่วอนจิน, Real Story


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16655_500051121_front1 20151001_16655_500051121_front2

ด้านหน้า


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16621_500051121_front1 20151001_16621_500051121_front2

ด้านหน้า


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_1660_500051121_front1 20151001_1660_500051121_front2

ด้านหน้า


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16440_500051121_front1 20151001_16440_500051121_front2

ด้านหน้า


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16414_500051121_front1 20151001_16414_500051121_front2

ด้านหน้า


ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20130807_154441_53970458_front1 20130807_154441_53970458_front2

ด้านหน้า