ก่อน & หลัง ศัลยกรรมรูปร่าง

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px,0px,0px,5px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

ก่อน & หลัง ศัลยกรรมรูปร่าง

[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่างที่วอนจิน, Real Story
[/av_textblock]
[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16655_500051121_front1 20151001_16655_500051121_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16621_500051121_front1 20151001_16621_500051121_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue80a’ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_1660_500051121_front1 20151001_1660_500051121_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16440_500051121_front1 20151001_16440_500051121_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20151001_16414_500051121_front1 20151001_16414_500051121_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[av_tab title=’ก่อน & หลัง ก่อน & หลัง ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ
20130807_154441_53970458_front1 20130807_154441_53970458_front2
[av_two_third first]

[av_font_icon icon=’ue89a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=’ด้านหน้า’ link=” linktarget=” size=’15px’ position=’center’ color=’#00a2e0′][/av_font_icon]ด้านหน้า

[/av_two_third]
[av_one_third][/av_one_third]
[/av_tab]
[/av_tab_container]
[/av_one_full]