ก่อน-หลัง/(Before&After)

ก่อน-หลัง การผ่าตัด 3 เดือน

 

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของวอนจิน มอบผลลัพธ์จมูกสวยให้แก่คุณ

 

ภาพรีวิวการศัลยกรรมการแก้ไขปลายจมูก

nuse-9-1

nuse-9-2

ภาพรีวิวการศัลยกรรมจมูกคด

nuse-9-3

nuse-9-4

ภาพรีวิวการศัลยกรรมลดขนาดรูจมูก

nuse-9-5

nuse-9-6

ภาพรีวิวการศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูก

nuse-9-7

nuse-9-8

ภาพรีวิวการศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก

nuse-9-9

nuse-9-10

ภาพรีวิวการศัลยกรรมยืดขยายจมูก

nuse-9-11

nuse-9-12

ภาพรีวิวการศัลยกรรมแก้ไขจมูก

nuse-9-13

nuse-9-14