ก่อน-หลัง/(Before&After)

ก่อน-หลัง การผ่าตัด 3 เดือน

 

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของวอนจิน มอบผลลัพธ์จมูกสวยให้แก่คุณ

 


ภาพรีวิวการศัลยกรรมการแก้ไขปลายจมูก

nuse-9-1

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-2

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมจมูกคด

nuse-9-3

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-4

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมลดขนาดรูจมูก

nuse-9-5

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-6

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมบีบแกนดั้งจมูก

nuse-9-7

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-8

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมเสริมดั้งจมูก

nuse-9-9

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-10

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมยืดขยายจมูก

nuse-9-11

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-12

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ภาพรีวิวการศัลยกรรมแก้ไขจมูก

nuse-9-13

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

nuse-9-14

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล