ก่อน-หลัง/(Before&After)

ก่อน-หลัง การผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของวอนจิน มอบผลลัพธ์ทรวงอกที่สวยให้แก่คุณ

ภาพรีวิวการศัลยกรรมทรวงอก

Breast-9-01

Breast-9-02

Breast-9-03

Breast-9-04

Breast-9-05

Breast-9-07

Breast-9-08