เก็บตกภาพข่าวจากงานวันเปิดตัว WONJIN@Gaysorn Exclusive Launch Party เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกๆสื่อ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงาน Wonjin Exclusive Launch Party เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ช่วยประชาสัมพันธ์การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ WONJIN@Gaysorn แล้ววันนี้ ขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ

S__8872438

S__8872439

S__8872440

S__8872441

S__8872442

 

S__8872443

S__8872444

S__8872445

S__8872446

S__8872447

S__8872448

S__8872449

S__8872450

D8C6AAAD-D654-489E-9488-F80FCA9CE8E5