ศัลยกรรมจมูกของวอนจิน
01_main_images_02_01
01_main_images_12
01_main_images_14

h3_rhinoplasty


bg_eyelidsurgery01

eyelidsurgery_p01

eyelidsurgery_p02

eyelidsurgery_p03


WONJIN’s Commitment to you

bg_Rhinoplasty03

bg_Rhinoplasty

จมูกที่สวยได้ต้องมีขนาด 1/3 ของใบหน้า

มุมจมูกได้รูปเส้นระหวางจมูก และปลายจมูก

เปลี่ยนคนเป็นผู้หญิงที่มั่นใจด้วยการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของวอนจิน

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ของโรงพยาบาลวอนจิน

จมูกที่สวยได้รูปนั้นไม่ใช่แค่สูงโด่งอย่างเดียว หากแต่เส้นจมูกรับได้ส่วนกับหน้าผาก ปลายจมูก
และคาง ดั้งจมูกดูตั้งเป็นธรรมชาติจากด้านข้าง

ไม่ใช่เฉพาะรูปร่างของจมูกที่สำคัญที่สุด หากแต่คือการใช้งานจมูกได้ดีหลังการผ่าตัด
รวมทั้งการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีของแผนกหูคอจมูกต่างหากที่สำคัญ


img_Rhinoplasty01

img_Rhinoplasty02

img_Rhinoplasty03

img_Rhinoplasty04


bg_Rhinoplasty02

rhinoplasty_p02

ข้อมูลการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของผู้ชาย

ทางโรงพยาบาลวอนจิมีแผนกผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของผู้ชายเฉพาะ ทางเราตระหนักดีว่า การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของชายและหญิงจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากจมูกของผชายจหนากว่าจมูกของผู้หญิงการผ่าตัดจึงจำเป็นต้องใช้ซิลิโคน ขณะวางแผนการผ่าตัดแพทย์จะทำการวิเคราะห์สันจมูกที่หนากว่า จมูกควรตั้ง 130องศาจากหน้าผากถึงจมูก และ 90 องศาระหว่างปลายจมูกและริมฝีปาก

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลวอนจิน, ก่อน & หลัง

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-01

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-02

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-03

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-04

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-05

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

Rhinoplasty-in_korea_befor-and-after-06