รากฟันเทียมราคาไหน แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5498

 

การทำรากฟันเทียมเป็นการทำทันตกรรมชนิดหนึ่ง ส่วนมากแล้วจะเป็นรากฟันเทียมราคาสูง และรากฟันเทียมก็ยังมีหลายประเภทให้เลือกด้วย

 

รากฟันเทียม

 

รากฟันเทียมคืออะไร?

ในการถอนฟัน รากฟันของเราจะถูกถอนออกไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องทำรากฟันเทียมเพื่อมาทดแทนโดยการนำโลหะฝังลงไปในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อได้รากฟันแล้ว ก็จะนำฟันใหม่มายึดที่รากฟันนั้น ปกติแล้วการทำรากฟันเทียมจะอยู่ได้เป็นสิบปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุและคุณภาพของรากฟันเทียมราคาต่างๆ

 

Lovely woman with her mother at home

 

การทำรากฟันเทียมแบบต่างๆ

  • การทำรากฟันเทียมแบบ 1 ซี่

เป็นรากฟันเทียมราคาถูกกว่าประเภทอื่นเล็กน้อย เมื่อเสียฟันไป 1 ซี่ ก็ทำรากฟันเทียมใส่แทนไป 1 ซี่

  • การทำรากฟันเทียมแบบหลายซี่

เป็นการทำรากฟันเทียมราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องกรอผิวฟันซี่ข้างๆ เช่นเดียวกับวิธีแรก

  • การทำรากฟันเทียมทั้งปาก

การทำรากฟันเทียมทั้งปาก ต้องทำสะพานฟันและกรอซี่ฟัน เป็นการทำรากฟันเทียมราคาสูง

 

รากฟันเทียมคือ

 

รากฟันเทียมเหมาะกับใครบ้าง

ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก้ตาม หากสูญเสียฟันแท้ไปแล้ว ก็สามารถทำรากฟันเทียมได้