01_main_images_05_01
01_main_images_05
01_main_images_12
01_main_images_14

การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่างของรพ.วอนจิน


bg_eyelidsurgery01

bodysurgery_p01

bodysurgery_p02

bodysurgery_p03


รพ.วอนจินขอรับประกันกับคุณ

bg_bodyContour

รูปร่างผอมกระชับ!
รูปร่างได้สัดส่วนและผิวที่มีสุขภาพดี

btn_liposuction 

btn_tummyTuck

btn_buttockAugmentation

btn_calfReduction 

btn_laserBodySculpting


img_bodyContour01


img_bodyContour02


การดูแลเฉพาะแต่ละบุคคล
การดูดไขมัน & การตัดไขมันหน้าท้อง

img_bodyContour03

การผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่างที่วอนจิน, Real Story

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-01

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-02

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-03

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-04

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-05

ก่อน & หลัง

ก่อนการผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจิน มอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

body-contour-before-and-after-06