วอนจินสาขาประเทศไทยเปิดแล้วในเซ็นทรัลแอมบาสซี!

20150825_1821_453940678_1

 

วอนจินประเทศไทยบริการให้คำปรึกษา
และศูนย์เมดิเนนท์ (ศูนย์ดำเนินการสักเพื่อความงามกึ่งถาวร)
พร้อมให้บริการถึงคุณถึงเมืองไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1031 อาคารเซ็นทรัล แอมบาสซี ห้องเลขที่ แอล 4-13/4, แอล 4-14
ชั้น 4 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0 2160 5683