(รางวัล) วอนจินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมผู้สื่อข่าวเกาหลี-จีน

วอนจินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมผู้สื่อข่าวเกาหลี-จีน
วอนจินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมผู้สื่อข่าวเกาหลี-จีน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ งานประกาศรางวัลกระทรวงสาธารณะสุขแห่งชาติเกาหลี ครั้งที่ 9 ซึ่งงานประกาศรางวัลนี้ได้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณะสุขเกาหลี และได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงสาธารณะสุข การแพทย์และ ครอบครัว กรมการอาหารและยา สถาบันตรวจสอบประกับสุขภาพและการลงทุน พร้อมทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ

โดยในงานประกาศรางวัลกระทรวงสาธารณะสุขแห่งชาติเกาหลีครั้งที่ 9 นี้ ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมทั้งมีการเข้าร่วมประชุม และการรวมตัวกันของตัวแทนจากฝากต่างๆ อาทิ ภาคการเมือง ภาคอุตสาหกรรม และ ผู้สื่อข่าวได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง นายแพทย์ ลิม จองแท็ก ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลวอนจิน ได้เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลแทนผู้อำนวยการปาร์ค วอนจิน

วอนจินรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมผู้สื่อข่าวเกาหลี-จีน แห่งเกาหลีนี้ วอนจิน จะปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ดียิ่งขึ้นไป
วอนจิน สัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และขอขอบพระคุณกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งน