วิธีการดูแลฟันให้สะอาดขาววิ้งแบบง่ายๆ

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5717

 

การดูแลฟันก็เปรียบเสมือนกับการดูแลผิว และสุขภาพ ฉะนั้นการดูแลฟันจึงมีความสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพ

How to Take Care of Your Teeth : Dental care is the same with skin and health care. Therefore, dental care is as important as health care.

 

Happy young woman face with healthy white teeth. Dental health

 

การแปรงฟันของคุณ

การแปรงฟันเป็นวิธีพื้นฐานมากๆที่ทำให้ฟันคุณสะอาด คนส่วนมากคิดว่าการแปรงฟันบ่อยจะทำให้ฟันคุณสะอาดขึ้น แต่ความจริงแล้ว ควรแปรงฟัน 2 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้ว ถ้าคุณแปรงฟันของคุณบ่อยเกินไป ชั้นเคลือบฟันจะบางลงและฟันของคุณจะไวต่อสิ่งกระตุ้น การแปรงฟันควรจะแปรงใน 2 นาที ส่วนละ 30 นาที (ขวาบน, ซ้ายบน, ขวาล่าง, และซ้ายล่าง) เมื่อไหร่ที่คุณแปรงฟันบ่อยเกินไป มันจะทำลายชั้นเคลือบฟันของคุณ

Brushing your teeth
Brushing your teeth is the very basic way to keep your teeth clean. A lot of people think that the more often you brush your teeth the better your teeth will be, but actually brushing your teeth for only twice a day is enough.
If you brushed your teeth too often, the enamel will getting thinner and your teeth will be more sensitive.
Brushing your teeth within 2 minutes with 30 seconds for each section (upper right, upper left, lower right, and lower right). Don’t be too rough when you brush your teeth because it can cause damage

 

 

Beautiful woman white teeth. Dental health care.

 

การใช้ไหมขัดฟัน

บางส่วนที่ยากระหว่างฟันที่คุณไม่สามารถทำความสะอาดได้แค่การแปรงฟัน เพราะฉะนั้นทันตแพทย์จึงแนะนำให้ใช้ไหมขัดฟัน ฟันของคุณจะสะอาดขึ้นถ้าคุณใช้ไหมขัดฟัน นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งกลิ่นปาก การใช้ไหมขัดฟันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่แนะนำ

Use the dental floss
There are some difficult parts between your teeth that could not be cleaned just by brushing your teeth. Therefore, the dentist recommends us to use the dental floss. Your teeth will be cleaner if you used the dental floss. Moreover, it will prevent bad breath by using it. Using the dental floss every day is recommended.

 

3

 

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับฟันของคุณ

มียาสีฟันและแปรงสีฟันอยู่หลายประเภท ฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับฟันคุณ เพื่อความสะดวกในการแปรงฟันคุณควรเลือกแปรงสีฟันที่พอดีกับขนาดปากของคุณ

Using products that are suitable for your teeth. There are several types of toothpaste and toothbrushes. Therefore, it is very important to choose the most suitable products for your teeth. In order to make you more comfortable when brushing your teeth, choose a toothbrush that is fit with your mouth’s size.

 

 

Beautiful female pediatrician doctor examining child with teddy bear in office

 

การตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอ

มันยากที่ผู้คนจะมาพบหมอฟันและตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามการเช็คฟันอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพฟัน แนะนำให้เช็คสุขภาพฟัน 1 ครั้ง ทุก 6 เดือน และถ้าคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันของคุณ ก็ควรที่จะขูดหินปูนและฟอกฟันขาว 1 ครั้ง ทุก 6 เดือน

Periodic dental check-up
It is difficult to find people who come to the dentist and receive the dental check-up regularly. However, regular check-ups are necessary for dental health. It is recommended to do dental check-ups once in every 6 months, and if you don’t have any problem with your teeth, try to do the scaling and

 

 

\

การฟอกฟันขาว

ฟันขาวทำให้คุณดูสดใสขึ้น และช่วยให้คุณสร้างความประทับใจกับคนอื่น การแปรงฟันของคุณยังไม่เพียงพอที่ทำให้ฟันของคุณดูขาวสะอาด การฟอกฟันขาวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ดี แต่จริงๆแล้วคุณสามารถทำเองได้ที่บ้าน อย่างไรก็ตามควรปรึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

Tooth whitening
White teeth make you look brighter and help you to make a good impression on others. Only by brushing your teeth will not be enough to make your teeth look white. A regular visit to receive a tooth whitening treatment is good but you actually can do it by yourself at home. However, it is better to consult to your dentist about the most suitable product for you and how to do the whitening treatment for yourself at home.

 

 

6

 

นิสัยการบริโภค

การสูบบุหรี่สามารถเปลี่ยนสีฟันของคุณ เพราะฉะนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มน้ำอัดลมก็สามารถเปลี่ยนสีของฟันคุณได้เช่นกัน ไม่ควรดื่มน้ำอัดลม, เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำผลไม้สำเร็จรูปมากจนเกินไป

Eating habits
Smoking can change the color of your teeth. Therefore, it is recommended to avoid smoking. Carbonated drinks can change the color of your teeth too. Don’t drink too much carbonated drinks, energy drinks, and also processed juice.