ศัลยกรรมหน้าอกสำหรับผู้ชาย ของแบบนี้ที่วอนจินก็มีนะ !

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5726

 

Male Breast (Male Breast Reduction Before and After Photos)

 

01

 

สำหรับผู้หญิง การมีหน้าอกที่เล็กก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่มั่นใจ แต่ถ้าสำหรับผู้ชายแล้ว ถ้าหากมีหน้าอกที่มีขนาดใหญ่เหมือนผู้หญิงก็คงเป็นเรื่องหนักใจไม่ใช่น้อย และหากจะแก้ปัญหาด้วยการศัลยกรรม ผู้หญิงก็อาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมหน้าอกได้ง่ายกว่าด้วย แต่การทำศัลยกรรมหน้าอกผู้ชายนั้นค่อนข้างหายาก และผู้ชายบางคนก็อาจจะรู้สึกอายที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย

โรงพยาบาลวอนจิน ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแค่ศัลยกรรมหน้าอกผู้หญิงเท่านั้น แต่ศัลยแพทย์ของเรานั้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอกผู้ชายอีกด้วย และการมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือต้องปกปิดเลย

For some women, having small breasts is a problem. However, there are some men out there, who have problems with their breasts because it grows big like women’s breasts. Women could easily find information about breast augmentation from online. Sadly, information about male breast surgery is rarely found and for some men, it is embarrassing to visit the hospital for consultation.

Wonjin is not only specialized for women’s breast surgery. Our doctors are also very experienced and skillful at male breast surgery. You do not have to be afraid nor ashamed to consult yourself.

 

02

 

หน้าอกของผู้ชายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินั้นเกิดขึ้นจากการขยายตัวของเนื้อเยื่อ (เหมือนกับหน้าอกผู้หญิง) หรืออาจจะเกิดจากก้อนเนื้อ ปกติแล้ว ในกรณีทั่วไปมักจะเกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อที่หน้าอก อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีที่สุดด็คือการเข้ารับการปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จะดีกว่า

สำหรับปัญหาหน้าอกของผู้ชายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนั้น การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายก็สามารถช่วยได้ แต่ในกรณีที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ชัด การศัลยกรรมเป็นวีธีเดียวที่สามารถช่วยได้ เคสของการศัลยกรรมหน้าอกผู้ชายที่วอนจินส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล ซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อที่หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น ไม่ได้เกิดจากไขมันหรือความอ้วน

Male breast could happen because of breast tissue enlargement (same like what happens with women’s breasts) or because of lumps. Normally, this might be caused by fats and breast tissue. However, it is best to have a consultation directly with the consultant and the doctor.

It is indeed possible to cure minor male breast cases through healthy diet program and exercises for breast reduction. But, for extreme cases, surgery is the only way you have. Most of Wonjin’s male breast cases are caused by unbalanced hormones that trigger the development of breast tissue. Male breast could not happened because of a simple obesity problem.

 

03

 

04

 

ก่อนที่จะศัลยกรรม คนไข้จำเป็นต้องทำการทดสอบการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) และการตรวจอัลตราซาวด์ ส่วนระหว่างการผ่าตัดจะมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ แต่การใช้ยาสลบแบบระงับความรู้สึกก็จำเป็นหากเป็นกรณีปัญหาหน้าอกหย่อนยาน

การตัดไหมจะทำหลังจากการผ่าตัดผ่านไป 5-7 วัน และคนไข้จำเป็นต้องใส่ผ่ารัดกล้ามเนื้อ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับของการผ่าตัด ในบางกรณี คนไข้ไม่จำเป็นต้องใส่ผ้ารัดกล้ามเนื้อ แต่ใส่เพียงบรายกกระชับสำหรับผู้ชายหลังศัลยกรรมในระหว่างที่ยังไม่ตัดไหม ในส่วนของการพักฟื้นนั้นไม่จำเป็น คนไข้สามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติในวันถัดไป

You need to go through a thorough blood test, EKG, and USG before the surgery for safety cause. Normally, the surgery will be done with local (deep sleep) anesthesia. However, general anesthesia is needed in the case of saggy breasts. Stitch out will be done after 5 to 7 days after the surgery and you need to wear compression garment, which will be decided based on the heaviness of the problem. For some cases, where compression garment is not needed, you just need to use a front velcro as long as the stitches are not removed yet. There is no need for hospitalization after the surgery, so you could go back to your daily activities the very next day.

 

05

 

อย่าให้ปัญหาหน้าอกโตเป็นปัญหาสำหรับคุณต่อไป ลองเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของวอนจินได้เลยค่ะ

There is no reason to be ashamed or afraid anymore! Get your male breast surgery at Wonjin Beauty Medical Group.

 

Close up of muscular male torso, chest and armpit hair removal. Male Waxing