อายุเท่าไหร่ถึงจะทำศัลยกรรมได้?

ศัลยกรรมเกาหลี 01

 

มีการศึกษาว่า ข้อจำกัดของอายุที่สามารถทำศัลยกรรมพลาสติกได้นั้น ขึ้นอยู่กับบริเวณต่างๆ ของร่างกาย วันนี้เราจะมาดูกันว่าช่วงอายุดังกล่าวเป็นอย่างไร?

It is studied that there are plastic surgery age limits depending on the body area. Today, we’ll find out what those age ranges are.

 

ศัลยกรรมเกาหลี ดวงตา

 

การศัลยกรรมตา เป็นประเภทที่พบมากที่สุด ของการทำศัลยกรรมพลาสติกในหมู่คนหนุ่มสาว เนื่องจากดวงตามีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาพื้นที่ใบหน้า จึงเป็นไปได้หากจะมีการทำศัลยกรรมตาตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเทียบกับการทำศัลยกรรมประเภทอื่นๆ โดยปกติแล้วการเจริญเติบโตของดวงตาจะหยุดลงเมื่ออายุ 11-12 ปี ดังนั้นจึงเป็นการผ่าตัดตาที่ปลอดภัยที่สุดเมื่ออายุ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งพัฒนาการทั้งหมดหยุดลงแล้ว

Eye surgeries are the most common type of plastic surgery done among young people as well. Since eyes have the fastest growth rate among the facial areas, it is possible to have it done at an early age compared to other types of plastic surgeries. Usually the growth stops at an age of 11~12, so it is safest to perform eye surgeries after 13 years old when all development has stopped already.

 

ศัลยกรรมเกาหลี จมูก

 

สำหรับ การศัลยกรรมจมูก มีความเสี่ยงที่จะมีการเอียง และจมูกเบี้ยวหากการศัลยกรรมนั้นดำเนินการก่อนการพัฒนาหยุดลง เพราะฉะนั้นการศัลยกรรมจมูกควรทำหลังอายุ 16 ปี

For nose job cases, there are risks of deviation and humped nose if the surgery is performed before development. Rhinoplasty should be avoided before the age of 16.

 

ศัลยกรรมเกาหลี โครงหน้า

 

การศัลยกรรมโครงหน้า ต้องจัดการกับโครงสร้างกระดูกบนใบหน้านั้น ต้องเกิดขึ้นหลังจากการเจริญเติบโตทั้งหมดได้หยุดลงอย่างสมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นจะมีความเป็นไปได้สูงที่กระดูกจะผิดรูป เนื่องจากพัฒนาการของกระดูกที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้กระดูกคดเคี้ยวและเบี้ยวเอียง จึงทำให้ต้องมีการผ่าตัดซ้ำสอง ดังนั้นจึงควรทำศัลยกรรมโครงหน้าหลังจากที่กระดูกของเราโดตเต็มที่เพื่อความปลอดภัย

Face contouring surgeries which deal with facial bone structure must be done after all growth has fully stopped, and if not, there is a big possibility of bone deformation as it bothers proper bone development resulting to crooked bones and deviation, and therefore, have the surgery done after the person is fully grown for safety.

 

ศัลยกรรมเกาหลี หน้าอก

 

การศัลยกรรมหน้าอก สำหรับวัยรุ่นที่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา มีแนวโน้มว่าหน้าอกของพวกเขาจะเติบโตและเปลี่ยนไปจนถึงอายุ 18 ดังนั้นจึงขอแนะนำให้รอดูจนกว่าจะถึงเวลานั้น อย่างไรก็ตามวัยรุ่นหญิงที่มีขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินพอดี หรือวัยรุ่นผู้ชายที่มีเต้านมโต การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการผิดปกติสามารถทำได้ทันที

Breast Surgery : For teenagers still under their development period, it is most likely that their chests will grow and transform until the age of 18 so it is recommended to be watched until then. However, teenagers with macromastia or gynecomastia, early surgery can be considered.

 

ศัลยกรรมเกาหลี รูปร่าง

 

การดูดไขมัน ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่เซลล์มีการพัฒนาตัวเองให้มีจำนวนและขนาดเพื่อสร้างมวลกาย อย่างไรก็ตามหากใครรีบตัดสินใจที่จะดูดไขมันในช่วงเวลานี้ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนรูปของร่างกาย ซึ่งให้ผลเสียมากกว่าผลดี นอกจากนี้ผลลัพธ์อาจไม่น่าพอใจเท่าที่ควร เนื่องจากเซลล์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

Liposuction : Adolescence period is where cells vigorously develop themselves in numbers and sizes to form a certain body mass. However, if one hastily decides to have liposuction in this stage, the procedure can lead to body deformation. Also, the results may not be dramatic and satisfactory since the cells are still under development.

 

แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ โดยปกติแล้วจะเป็นการดีที่สุดที่จะเลื่อนแผนการทำศัลยกรรมพลาสติกออกไปหลังอายุ 18 ปี ซึ่งการพัฒนาจะหยุดลงอย่างเต็มที่เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลักษณะทางกายภาพ ระยะเวลาการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด อาจเป็นภาระแก่วัยรุ่นเนื่องจากต้องใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำศัลยกรรม อาจทำให้ต้องขาดเรียนโดยใช่เหตุ


There are exceptions depending on the area, but usually, it is best to postpone the plastic surgery plan to after the age of 18 wherein the development fully stops, when no changes are to be made on the physical features. The recovery time after the surgery can also be a burden to students since it takes several days to weeks depending on the types of surgeries done.

ศัลยกรรมเกาหลี