เพราะเหตุใดการแก้จมูกจึงเป็นเรื่องสำคัญ?

จมูกเบี้ยว

จมูกเป็นสัดส่วนตรงกลางของใบหน้าซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญ หลายๆท่านจะรู้สึกได้ว่าหากจมูกมีความเปลี่ยนแปลงไป

ใบหน้าก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากเทียบกับบริเวณอื่นๆแล้วจมูกจะเป็นบริเวณที่ทำศัลยกรรมเยอะที่สุด ซึ่งวิธี

การทำก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของจมูกและใบหน้า และไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่ใบหน้าเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความชอบ

ของแต่ละคนด้วย ดังนั้นวิธีการทำศัลยกรรมจมูกจึงแตกต่างกันไป และถึงแม้ว่าจะมีคนที่ชอบจมูกของตัวเองตั้งแต่การ

ทำศัลยกรรมครั้งแรก แต่ก็มีไม่น้อยที่มีการเข้ารับศัลยกรรมแก้จมูกเป็นครั้งที่ 2, 3, 4

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=w5r15v3MPAA[/embedyt]

 

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้จมูกคืออะไร

ภายหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ท่านอาจรู้สึกไม่พอใจกับผลที่ออกมา รูปร่างของทรงจมูก ตำแหน่งกระดูกอ่อน

ปลายจมูกแคบ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง หรือการติดเชื้อ ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมแก้จมูกจะใช้เทคนิคที่ซับซ้อนกว่า

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกแบบปกติ รวมทั้งต้องดำเนินการโดย ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์

จมูกพัง

เหตุผลของการทำศัลยกรรมแก้จมูกมีได้หลายอย่าง

อาจเกิดจากการผ่าตัดที่ไม่ดีทำให้วัสดุที่เสริมจมูกดูเบี้ยว หรือบางทีวัสดุที่เสริมอาจสูงเกินไปทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ

ท่านที่มีผิวบางหากต่อจมูกมากเกินไป หรือไม่พอดีกับจมูกเดิมก็จะทำให้ปลายจมูกแดงได้ ซึ่งส่วนมากแล้วผู้ที่เข้ารับ

การผ่าตัดกับแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญจะไม่ได้รับความพึงพอใจในผลของการผ่าตัด และในการแก้ไขนั้น เนื่องจาก

ว่าไม่ใช่การทำจมูกในครั้งแรก เนื้อเยื่อหรือสิ่งต่างๆก็จะแตกต่างจากเดิม ดั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะทำการแก้จมูกกับแพทย์

ท่านใดก็ได้ แต่ควรที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ซิลิโคนจมูกมีปัญหา

 

ข้อจำกัดทางเวลาของการผ่าตัดศัลยกรรมแก้จมูก

1. ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 6เดือน หลังจากการรับการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

2. การรีบเร่งอาจก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อน การผ่าตัดศัลยกรรมแก้จมูกควรได้รับการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการผ่าตัด

 

ทำจมูกแบบเกาหลี

 

โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้จมูก

ด้วยประสบการณ์และเทคนิคการศัลยกรรมกว่า 20ปี ในเรื่องการแก้จมูก อีกทั้งศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

แก้จมูกหลายๆท่านที่วอนจินจะดูแล และแก้จมูกตามรูปทรงจมูกของคุณโดยจะวิเคราะห์ตั้งแต่จุดที่เป็นปัญหาใน

การทำศัลยกรรมครั้งแรก และวัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูก จากนั้นจะอธิบายถึงขั้นตอนการผ่าตัดพร้อมทั้งดีไซน์รูปทรง

ของจมูกที่ท่านต้องการให้อย่างละเอียด

 

การแก้จมูกที่วอนจินใช้เวลาในการฟื้นตัวไว

สำหรับการแก้จมูกนั้น เนื้อเยื่อจะได้ความเสียหายมากกว่าการศัลยกรรมในครั้งแรก ซึ่งทำให้การฟื้นตัวจะใช้เวลา

นานกว่า แต่ที่วอนจินมีจุดเด่นคือ การวางแผนการศัลยกรรมเป็นลำดับก่อนที่จะเข้าผ่าตัดจริงนั้นจึงทำให้ลดเวลาใน

การผ่าตัดลงไป ซึ่งทำให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ไวขึ้น

 

รีวิวทำจมุกเกาหลี

 

คุณสามารถมั่นใจในวอนจินได้ด้วยระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้นและความประทับใจที่มากขึ้น

ก่อนการผ่าตัดจะมีการตรวจเลือดเพื่อเช็คร่างกายกว่า 50 หัวข้อ พร้อมทั้งมีวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางกว่า 5 ท่าน ซึ่งจะ

คอยดูแลท่านตลอดช่วงทำการผ่าตัด ทำให้มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการ

แก้จมูกคอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและเป็นมิตร และยังมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้จมูกคอยดำเนิน

การผ่าตัดให้ท่านอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ผลในการแก้จมูกอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ท่าน