เส้นเลือดแข็งแรงนำไปสู่สุขภาพที่ดี ! ตอนที่ 1/2

 

หลอดเลือดมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อร่างกายของเรา เพราะมันเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยทุกโรค เราจะมาเรียนรู้ถึงความสำคัญของหลอดเลือดอันมีผลต่อสุขภาพที่ดี เริ่มจากที่มาของความสำคัญของระบบหลอดเลือดและการไหลเวียนของโลหิต

จากรายการด้านสุขภาพ เรียกว่า The Lord of Thumb (MBN) ที่ประเทศเกาหลี ได้ออกอากาศถึงเรื่อง “ ความลับของการชะลอวัยด้วยเส้นเลือด” คนรุ่นใหม่มีความกังวลเกี่ยวกับ โรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ของมะเร็งชนิดต่างๆ แต่มักละเลยเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะดูแลเส้นเลือดอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพราะมันเป็นเส้นทางไหลเวียนเลือดของเราทุกคนและจะไม่แสดงสัญญาณความผิดปกติหรือความเจ็บปวดใดๆจนกว่ามันจะเสียหายไปแล้วถึง 90%

ระบบหลอดเลือด ระบบหลอดเลือด

 

ความสำคัญของหลอดเลือดต่อสุขภาพ

โรคความดันสูง, โรคเบาหวาน, ภาวะไขมันในเลือดสูง และ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มักเกิดขึ้นในวัยกลางคน ในบรรดาโรคทั้งหมดที่ได้กล่าวมาโรคความดันสูงและเบาหวานคือสาเหตุหลักที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมเนื่องจากเส้นเลือดที่ถูกทำลายจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Vein interior with blood in red

ระบบหลอดเลือด
เพราะของเหลวหมุนเวียนผ่านระบบเส้นเลือดของเรา ปัญหาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเส้นเลือดเสียหาย มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดการและให้ความใส่ใจในระบบหลอดเลือดแบบบูรณาการให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับร่างกาย ตัวบ่งชี้สุขภาพของหลอดเลือดสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดสุขภาพของหลอดเลือดคือเวลาที่ใช้ในการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกาย ซึ่งมันจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีสำหรับเส้นเลือดที่มีความแข็งแรงดีในการไหลเวียนของเลือดไปสู่หัวใจ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและกลับมาที่หัวใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าระบบการไหลเวียนโลหิตเป็นไปโดยช้าลงเนื่องจากการอักเสบของเส้นเลือดและคอเลสเตอรอลมันจะลดระยะเวลาของวงโคจรไหลเวียนโลหิตและส่งผลในทางลบต่อระบบไหลเวียนโลหิต มันสามารถนำพาไปสู่ภาวะการขาดสารอาหารและขาดออกซิเจน เพราะระบบไหลเวียนโลหิตไม่สามารถนำพาสารอาหารไปได้อย่างเหมาะสมและเป็นการยากที่จะกำจัดสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจะนำไปสู่โรคภัยต่างๆ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพและถูกทำลายของหลอดเลือด

ในบทถัดไป เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์ชี้วัดระบบหลอดเลือดที่ดี และ โรคที่สืบเนื่องมาจากการทำงานของหลอดเลือด รวมทั้ง เทคโนโลยีที่จะช่วยดูแลหลอดเลือด ที่เรียกว่า WONJIN CS2 Treatment ติดตาม เส้นเลือดแข็งแรงนำไปสู่สุขภาพที่ดี ! ตอนที่ 2/2 ได้ที่นี่

 

วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ป คือผู้อยู่แถวหน้าในการดูแลสุขภาพซึ่งเหนือกว่าเพียงแค่เรื่อความงามด้วยโปรแกรม CS2  

 

 BEFORE AND AFTER PHOTOS OF WONJIN’S CS2

ระบบหลอดเลือด