ศัลยกรรมโครงหน้า
01_main_images_03_01
01_main_images_12
01_main_images_14

h3_facecontour

โดยวิธีการเหลาเกลาและย้ายที่ของกระดูกคางท่านสามารถมีใบหน้าวีไลน์ที่น่าหลงใหล

bg_facecontour

การผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าของโรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

ก่อนหารผ่าตัด & หลังการผ่าตัด 3 เดือน

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญวอนจินมอบผลการผ่าตัดที่สมบูณณ์แบบแก่คุณ

face-contour-in_korea_befor-and-after-01s

face-contour-in_korea_befor-and-after-01

face-contour-in_korea_befor-and-after-02s

face-contour-in_korea_befor-and-after-02

face-contour-in_korea_befor-and-after-03s

face-contour-in_korea_befor-and-after-03

face-contour-in_korea_befor-and-after-04s

face-contour-in_korea_befor-and-after-04

face-contour-in_korea_befor-and-after-05s

face-contour-in_korea_befor-and-after-05

face-contour-in_korea_befor-and-after-06s

face-contour-in_korea_befor-and-after-06