ปรับหน้าเรียวเล็กลง ด้วยวิธีที่แตกต่างของโรงพยาบาลวอนจิน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

 

6

การปรับหน้าให้เรียวเล็กลง  สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับโครงหน้าเดิม สามารถปรับโดย 1) การปรับโครงหน้า โดยใช้การทำศัลยกรรมปรับโครงหน้า ที่เรียกว่า Face Contouring  หรือ 2)การศัลยกรรมขากรรไกร ที่เรียกว่า Two jaw Surgery หรืออาจจะมีการจัดฟันร่วมด้วย ที่เรียกว่า Orthognathic surgery ร่วมกับการจัดฟันโดยวิธีการปรับหน้าเรียวทั้งสองวิธี  มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันและให้ผลที่ต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ศัลยแพทย์ และทีมผู้เชี่ยวชาญ consultant วิเคราะห์ให้แน่ชัดว่าการศัลยกรรมใดที่จะเหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

 

4

 

วิธีการศัลยกรรม เพื่อปรับหน้าเรียวเล็กลง การศัลยกรรมโครงหน้า (Face contouring) ศัลยกรรมขากรรไกรที่เรียกว่า (Two jaw Surgery)

คืออะไร

การตัดแต่งโครงสร้างรอบนอกใบหน้าโดยการลดกระดูกบางส่วนที่เกิน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าผาก โหนกแก้ม กราม ขากรรไกร เช่น ปรับบริเวณโหนกแก้มเป็นการเพิ่มมิติให้แก่ใบหน้า หรือ การลดขนาดขากรรไกรล่างที่กว้างออก เพื่อลดรูปจากใบหน้าเหลี่ยมให้ดูเรียวเป็น V-line ขึ้น

 

การแก้ไขรูปทรงของกระดูกขากรรไกรให้กลับมาเข้ารูปในจุดที่เหมาะสม และช่วยแก้ปัญหาความผิดปกติของการสบฟัน  ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อรูปหน้าของผู้ป่วย

โดยจะช่วยให้คนไข้มีลักษณะทางกายภาพภายนอกที่ดูดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการทำงานของขากรรไกรให้กลับมาใช้งานได้เป็นปรกติ

เหมาะสำหรับ โดยรวมแล้วการศัลยกรรมโครงหน้านี้จะเห็นผลดี ในผู้ที่มีใบหน้าเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้พบเห็นอยู่แล้วแต่มีปัญหาโครงสร้างใบหน้าที่กว้างจนเกินไป

 

ผู้มีใบหน้ายาว มีคางยื่น ใบหน้าไม่สมมาตร และการทำงานไม่ปรกติของขากรรไกร  ผู้มีปัญหาด้านการสบของฟันอัน มีผลต่อการบดเคี้ยว

โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล วอนจิน  จะทำการศัลยกรรมปรับรูปหน้าให้ลูกค้า โดยพิจารณาถึงสัดส่วนใบหน้าของคนไข้ เงื่อนไข โครงสร้างใบหน้า เป็นหลัก เพื่อรักษาความสมดุลของใบหน้าและความเป็นธรรมชาติ
และอีกสิ่งที่สำคัญสำหรับการศัลยกรรมปรับรูปโครงหน้า นอกจากจะเน้นเรื่องความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึกถึงความสำคัญในเรื่องของการทำงานของขากรรไกรที่จะต้องใช้งานได้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม การทำศัลยกรรมทั้งสองชนิดมีความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

การทำศัลยกรรมทั้งสองประเภทนี้มีความท้าทายและมีความยากเป็นอย่างมาก เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาใบหน้าไม่สมดุล และมีผลเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมการทำงานของเส้นประสาท หากผิดพลาดจะทำให้เกิดอาการชาถาวร เลือดไม่หยุดไหล หรือผลกระทบด้านอื่นๆ  จึงจำเป็นที่คนไข้ต้องได้รับคำแนะนำ การวินิจฉัยและวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขทางร่างกายของคนไข้แต่ละคน  โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  มีประสบการณ์  และ โรงพยาบาลเอง ก็ต้องมีอุปกรณ์วิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ที่ทันสมัย แม่นยำ  และอุปกรณ์ดูแลหลังผ่าตัดอย่างครบวงจร องค์ประกอบเหล่านี้ นับเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จำเป็นอย่างมากในการเลือกโรงพยาบาล