วิธีการซ่อนกล้ามเนื้อน่องสไตล์วอนจิน

Shortlink: https://www.wonjinthailand.com/?p=6060

วิธีการซ่อนกล้ามเนื้อน่องสไตล์วอนจิน

Wonjin Plastic Surgery How to hide calf muscles

1

น่องของคนเรานั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล้ามเนื้อน่องด้านข้างโตขึ้น คุณก็จะมีขนาดน่องที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย

The calf is made up of various muscles, especially when lateral gastrocnemius which is the calf muscle develops then you will have big calves.

2

ขนาดของกล้ามเนื้อน่องด้านข้างที่โตขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม การออกกำลังกายที่มากเกินไป หรือความผิดปกติเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกขา และสามารถมองเห็นว่าขานูนออกมา ดังนั้นเราขอแนะนำให้รีบแก้ไขดีกว่าค่ะ

The lateral gastrocnemius is mainly developed due to genetic factors, excessive exercises, or orthopedic abnormalities of legs and it can be seen as bowed legs so it is recommended to fix it.

3

การผ่าตัดลดขนาดน่องมีความเหมาะสมเมื่อเรามีขนาดกล้ามเนื้อที่ใหญ่เกินไป ไม่สมมาตร มีไขมัน หรือบวมน้ำ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสั้นๆ โชว์เรียวขา เนื่องจากกล้ามเนื้อน่องไม่เรียบสม่ำเสมอ

ภายในน่องแบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อ 3 ประเภท ได้แก่ Medical gastrocnemius, Lateral gastrocnemius และ the Soleus muscle

Calf reduction is suitable when there are excessive muscles in the calf, calf muscles are asymmetric, there are fat and edema in the calf, and it is reluctant to wear short clothing due to uneven calf muscles.

There are three types of muscles in the calf: Medical gastrocnemius, Lateral gastrocnemius and the Soleus muscle.

4

ซึ่งการนวดและยืดกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวัน สามารถบรรเทาอาการกล้ามเนื้อน่องที่โตขึ้นได้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดกล้ามเนื้อน่องหรือลดขนาดขา และยากต่อการพัฒนากล้ามเนื้อน่องเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรม นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการผ่าตัดลดขนาดน่องจึงเป็นที่สนใจของผู้หญิงหลายคน

Massaging and simple stretching in daily life can relieve developed calves muscles but it does not help in reducing calves muscles or reshape the legs line and it is more difficult for developed calves’ muscles due to genetic factors.
That’s why calf reduction surgery is getting attention among many women.

5

ในทางการแพทย์มีวิธีการต่างๆ มากมายในการลดขนาดน่อง ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดลดขนาดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นความถี่ปานกลาง – สูง การดูดไขมันโดยใช้เลเซอร์กระตุ้น การรักษาด้วยการเลาะเยื่อยึดติดเส้นประสาทโดยไม่ทิ้งแผล การร้อยไหม และการฉีดโบท็อกซ์

There are various procedure methods; Medium-High frequency muscle reducing surgery, liposuction using the cutting edge laser, non-incision selective neurolysis, thread therapy, and botox injection.

6

สำหรับการรักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ทันทีหลังการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมที่สุดกับแต่ละบุคคล เนื่องจากสาเหตุและระดับการโตของกล้ามเนื้อน่องของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน

Botox treatment is very popular as it is quickly performed and patient can resume their normal daily lives immediately after treatment. However, it is important to select the most suitable treatment method as the cause and level of development of calf muscles for each individual is different.

전후사진1

ที่ วอนจิน โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอันดับ 1 ของเกาหลี “การดูแลหลังการผ่าตัดลดน่องเป็นสิ่งสำคัญมาก” ดังนั้นขอแนะนำให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาสวมถุงน่องแบบบีบอัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากการผ่าตัด เพื่อลดอาการบวม และช้ำของผิว รวมถึงการยืดเส้นเบาๆ ก็ช่วยให้ขนาดของกล้ามเนื้อน่องลดลง และควรใส่รองเท้าส้นเตี้ยแทนรองเท้าส้นสูง

Wonjin Plastic Surgery said “Post care is really important after calf reduction surgery”, so it is recommended to wear compression stockings for a month after surgery to subside swelling and settle the skin.
Light stretching also helps to relieve muscles and it is good to wear low heel shoes rather than high heels.

전후사진2

전후사진3

หากสนใจการผ่าตัดลดกล้ามเนื้อน่อง หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อลดขนาดน่องของคุณ สามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของวอนจินได้ทุกวันค่ะ