การผ่าตัดแก้ไขทรวงอก (Breast Revision)

ข้อมูลการผ่าตัด Infographic   การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก คืออะไร   คือการผ่าตัดแก้ไขหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกครั้งแรก แต่ไม่พอใจในผลหลังการผ่าตัด หรือมีปัญหาเต้านมแข็ง หรือมีอาการเจ็บปวดเนื่องจากรูปทรงของวัสดุเสริมทรวงอกมีปัญหา ทั้งนี้การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกจะมีความซับซ้อนกว่าการผ่าตัดครั้งแรก ดังนั้นผู้ที่ต้องการทำ ควรเข้ารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วน ก่อนเข้ารับการผ่าตัด   การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก เหมาะกับใคร   ผู้ที่มีเต้านมแข็งหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก ผู้ที่มีอาการเจ็บปวดหรือไม่สะดวกสบายเนื่องจากวัสดุเสริมทรวงอก ผู้ที่มีเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน ผู้ที่มีเต้านมหย่อนยานลงหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก ผู้ที่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจเกี่ยวกับรูปทรงของทรวงอกภายหลังการผ่าตัด   ที่วอนจินแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร   ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ผ่านการอบรมจาก Wonjin Academy Program จึงทำให้ศัลยแพทย์ตกแต่งที่วอนจินมีความชำนาญสูงผสมผสานกับเทคนิคตามแบบฉบับของเกาหลีของแท้ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาจะสวยงามแน่นอน แม้ว่าภายหลังการผ่าตัดแก้ไขทรวงอกจะได้รับความคาดหวังสูงมาก อีกทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกไม่ใช่แค่เพื่อเหตุผลทางด้านสวยงามเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงชีวิตของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด เช่น การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการให้นมบุตร ทางวอนจินเข้าใจถึงความเสี่ยงและความซับซ้อนของการผ่าตัดแก้ไขเป็นอย่างดี ดังนั้นการแก้ไขศัลยกรรมทรวงอกจากวอนจินจะสามารถเติมเต็มชีวิตของผู้หญิงให้สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง   การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอก ควรทำเมื่อใด   โดยทั่วไปภายในเวลา 6 เดือน วัสดุเสริมทรวงอกจะเข้าที่สมบูรณ์ ดังนั้นวอนจินแนะนำให้คนไข้มาผ่าตัดแก้ไขทรวงอก หลังทำการผ่าตัดครั้งแรกภายใน 6 เดือน ถึง […]

ก่อน-หลัง/(Before&After)

ก่อน-หลัง การผ่าตัด 3 เดือน ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของวอนจิน มอบผลลัพธ์ทรวงอกที่สวยให้แก่คุณ ภาพรีวิวการศัลยกรรมทรวงอก

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก (Breast Reconstruction)

  ข้อมูลการผ่าตัด Infographic       การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก คืออะไร   คือการผ่าตัดแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องตัดทรวงอกออก เนื่องจากมะเร็ง อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ โดยการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกนี้ ศัลยแพทย์จะทำการปลูกกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน และตกแต่งรูปทรงทรวงอกให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ และด้วยศัลยแพทย์ของวอนจิน เป็นแพทย์เฉพาะทาง ทางวอนจินจึงรับประกันผลการผ่าตัดว่าคุณจะได้หน้าอกคู่สวยกลับมาแน่นอน การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก เหมาะกับใคร   ผู้ที่เสียเต้านมเนื่องจากมะเร็ง ผู้ที่มีเต้านมสองข้างไม่เท่ากัน เนื่องจากกระบวนการรักษามะเร็ง ผู้ที่มีรูปทรงเต้านมผิดแปลกไป เนื่องจากอุบัติเหตุ   วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงทรวงอกกับวอนจิน  การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขทรวงอกโดยใช้วิธีการขยายเนื้อเยื่อ   วิธีนี้ ศัลยแพทย์จะทำการขยายทรวงอกสำหรับผู้ที่ผ่าตัดจากโรงมะเร็งที่จำเป็นต้องตัดเต้านมออก โดยศัลยแพทย์จะทำการใส่วัสดุเสริมทรวงอกแบบเจลเหนียวที่มีลักษณะคล้ายธรรมชาติ การผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกโดยการใส่วัสดุเสริมทรวงอก   หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะทำการใส่วัสดุเสริมหน้าอก เพื่อเปลื่ยนแปลงรูปทรงของทรวงอก วัสดุนี้จะนำถูกใส่เข้าไปใต้กล้ามเนื้อ ทำให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตรวจเช็คมะเร็งเต้านม     การแก้ไขตกแต่งหัวนมและฐานหัวนมถาวร   สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขรูปทรวงอก ทางวอนจินไม่ได้ให้ความสำคัญแค่รูปทรงของเต้านม แต่ยังคำนึงถึงหัวนมและฐานหัวนมอีกด้วย โดยศัลยแพทย์จะใช้วัสดุแทนหัวนมที่มีรูปร่าง และพื้นผิวสัมผัสคล้ายธรรมชาติที่สุด ดังนั้นการผ่าตัดกับวอนจินจึงสามารถตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างสมบูรณ์  

การผ่าตัดศัลยกรรมหัวนม (Nipple Surgery)

ข้อมูลการผ่าตัด Infographic   การผ่าตัดศัลยกรรมหัวนมคืออะไร   คือการแก้ไขหัวนมที่มีลักษณะหดเข้าไปหรือมีขนาดใหญ่เกินปกติ ซึ่งการศัลยกรรมหัวนมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะสามารถปรับแก้รูปทรงหัวนมให้สวยงามได้ การศัลยกรรมตกแต่งหัวนมนี้สามารถทำร่วมกับการศัลยกรรมลดขนาดเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติได้   การผ่าตัดศัลยกรรมหัวนม เหมาะสำหรับใคร   ผู้ที่มีลักษณะหัวนมที่ใหญ่ผิดปกติ ผู้ที่ไม่พอใจกับลักษณะหัวนม   กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมหัวนมกว้างที่วอนจินมี 2 เทคนิคหลัก 1.เทคนิคการคงสภาพท่อเต้านม   สำหรับกรณีผู้ที่มีจุกหัวนมกว้าง ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดลดความกว้างของหัวนม โดยจะผ่ากรีดหัวนมแนวตั้งและทำการเย็บติด   สำหรับกรณีผู้ที่มีหัวนมลักษณะยาว ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดลกขนาดความยาวของหัวนม โดยจะผ่ากรีดแนวตรงจากโคนของหัวนม และหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนของท่อน้ำนม แล้วเย็บติดกับฐาน   2.เทคนิคที่ไม่รักษาท่อน้ำนม   เทคนิคนี้สามารถลดขนาดและความยาวของหัวนมโดยการผ่ากรีดเป็นรูปตัว V หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะเย็บติดกัน ทั้งนี้จะสามารถลดทั้งขนาดและความยาวของหัวนมได้โดยในคราวเดียว   กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมหัวนมบุ๋มที่วอนจินมี 2 เทคนิคหลัก   1.เทคนิคการรักษาท่อต่อมน้ำนม   เทคนิคนี้เป็นเทคนิคทราป่องกันการกระทบกระเทือนของหัวนม ศัลยแพทย์จะทำรอยกรีดที่เล็กที่สุดและยืดความยาวของท่อน้ำนม จากนั้นศัลยแพทย์จะสร้างแผ่นพับเป็นรูปสามเหลี่ยมและดึงหัวนมออก  วิธีนี้เหมาะสมเฉพาะผู้ที่ต้องการแก้ไขเพียงเล็กน้อย และมีโอกาศที่จะเกิดการหดกลับได้   2.เทคนิคที่ไม่รักษาท่อต่อมน้ำนม   ศัลยแพทย์จะทำการผ่ากรีดหัวนมโดยตรง และผ่ากรีดเนื้อเยื่อต่อมท่อน้ำนม จากนั้นศัลยแพทย์จะทำการห้ามเลือด และเย็บติดกัน […]

การศัลยกรรมยกกระชับทรวงอก (Breast Lift)

ข้อมูลการผ่าตัด Infographic     การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับทรวงอก คืออะไร   เนื่องจากอายุและการตั้งครรภ์ เป็นเหตุผลที่ทำให้ทรวงอกสูญเสียความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการหย่อนยานได้ ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับทรวงอก จะช่วยแก้ไขทรวงอกที่คล้อยลงให้กระชับเข้ารูปได้ ทั้งนี้การผ่าตัดชนิดนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว หรือผู้ที่มีหน้าอกใหญ่แล้วผ่านการคลอดหรือให้นมบุตรมาแล้ว การยกกระชับทรวงอกจะถูกกระทำหลังจากการผ่าตัดลดขนาดทรวงอกเพื่อแก้ไขลักษณะทรวงอกที่หย่อนคล้อย   การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับทรวงอก เหมาะกับใคร   บุคคลที่มีทรวงอกหย่อนคล้อยมาก บุคคลที่ต้องการแก้ไขรูปทรงทรวงอกที่หย่อนยานลง หลังจากการให้นมบุตร     ระดับของความหย่อนคล้อย Stage A: ระดับของหัวนมอยู่ใต้เส้นระดับเต้านม หรืออยู่ต่ำกว่าเส้น 1 cm Stage B: ระดับหัวนมอยู่ต่ำกว่าเส้นใต้เต้านมประมาณ 1-2cm แต่ยังอยู่เหนื่อระดับ C Stage C: ระดับหัวนมทิ่มต่ำลงเนื่องจากคล้อยตัวมากกว่า 3cm จากเส้นใต้เต้านม       การผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับทรวงอกที่วอนจิน มีการกรีดตรงไหนบ้าง   การผ่ากรีดแนวตั้ง (เทคนิครอยแผลแนวตั้ง)     วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีทรวงอกขนาดใหญ่กว่าปกติ และต้องการแก้ไขขนาดทรวงอกหลังจากการให้นมบุตร เนื่องจากวิธีนี้จะทิ้งรอยเป็นขนาดเล็กหลังการผ่าตัด […]

1 2