MO Cream

MO Cream Image

ครีมเนื้อละเอียดเข้มข้นสำหรับการบำรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผิวในขั้นตอนเดียว ด้วย Ceramoist ที่ได้จากการสกัดผล Caper รวมกับส่วนผสมพิเศษ Derma EX Complex กำเนิดเป็นครีมประสิทธิภาพสูงที่ให้ผลลัพธ์เป็นดังเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะภายนอก เสริมให้ผิวแข็งแรงพร้อมๆไปกับการรักษาความชุ่มชื้นในชั้นผิว และมากไปกว่านั้นกับการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงข้างใน เพื่อให้ผิวคงความกระจ่างใสเนียนนุ่มไปตลอดทั้งวัน เนื้อครีมที่ละเอียดจะคงอยู่บนผิวหน้าได้อย่างยาวนาน ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี เหมาะกับผู้มีผิวแห้งเป็นพิเศษหรือการใช้ในเวลากลางคืนที่ความละเอียดของเนื้อครีมไม่มีผลให้รู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใด

MO Cream

MO Cream Image

ครีมเนื้อละเอียดเข้มข้นสำหรับการบำรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผิวในขั้นตอนเดียว ด้วย Ceramoist ที่ได้จากการสกัดผล Caper รวมกับส่วนผสมพิเศษ Derma EX Complex กำเนิดเป็นครีมประสิทธิภาพสูงที่ให้ผลลัพธ์เป็นดังเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะภายนอก เสริมให้ผิวแข็งแรงพร้อมๆไปกับการรักษาความชุ่มชื้นในชั้นผิว และมากไปกว่านั้นกับการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงข้างใน เพื่อให้ผิวคงความกระจ่างใสเนียนนุ่มไปตลอดทั้งวัน เนื้อครีมที่ละเอียดจะคงอยู่บนผิวหน้าได้อย่างยาวนาน ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี เหมาะกับผู้มีผิวแห้งเป็นพิเศษหรือการใช้ในเวลากลางคืนที่ความละเอียดของเนื้อครีมไม่มีผลให้รู้สึกหนักหน้าแต่อย่างใด