‘จัดฟันแฟชั่น’ อันตรายที่มากับเทรนด์ฮิต

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5471   การจัดฟันแฟชั่นคืออะไร?     การ ‘จัดฟันแฟชั่น’ นั้นเป็นเพียงแต่แฟชั่น ไม่ได้มีผลในทางทันตกรรม หรือช่วยแก้ปัญหาฟันแต่อย่างใด เป็นแค่การนำอุปกรณ์สำหรับดัดฟันมาใส่เป็นแฟชั่น เพราะการจัดฟันแฟชั่นนั้นไม่ได้เหมือนกับการจัดฟันจริงๆ ที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ การจัดฟันแฟชั่นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อฟันและช่องปากของคุณเอง และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่บริการจัดฟันแฟชั่น มักไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านทันตกรรม ดังนั้น จึงไม่สามารถประเมินสภาพฟันของผู้ใช้บริการได้เทียบเท่ากับทันตแพทย์ ผลที่ตามมาคือการจัดฟนที่ไม่ถูกต้องและทำให้สภาพฟันอ่อนแอ การใช้อุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้คุณภาพ และอาจจะมีเชื้อโรคเจือปน หรือสารเคมีอันตรายเช่น ตะกั่ว ปรอท เมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายก็จะเป็นอันตรายจนถึงขั้นฟันตาย ลวดสำหรับการจัดฟันที่แท้จริงนั้นมีราคาสูง แต่การจัดฟันแฟชั่นที่มีราคาไม่แพงก็นิยมใช้เป็นลวดราคาถูก หรือที่แย่ก็คือใช้ลวดธรรมดาที่สามารถเป็นสนิมได้ เมื่อมันเกิดสนิมขึ้น มันก็จะทำให้เกิดแผยในช่องปาก เป็นแผลเรื้อรังที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก นอกจากนี้ การจัดฟันแฟชั่นยังมีความเสี่นงที่จะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด เพราะวัสดุที่ไม่สะอาด และก็มีสิทธิที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลย