เจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับฟิลเลอร์และการฉีดสลายฟิลเลอร์

เจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับฟิลเลอร์และการฉีดสลายฟิลเลอร์ ฉีดสลายฟิลเลอร์ เมื่อฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่สวย เบี้ยว ยิ้มแล้วเป็นก้อน หรือรูสึกไม่เป็นธรรมชาติ wonjin สามารถแก้ไขให้คุณได้ด้วยการฉีดสลาย filler ปัญหาของการฉีด filler แล้วไม่สวย เลือกใช้ฟิลเลอร์ผิดประเภท เช่น การใช้ฟิลเลอร์ที่แข็งเกินไปฉีดบริเวณใต้ตาทำให้ดูเป็นก้อนและไม่เป็นธรรมชาติ ใช้ปริมาณฟิลเลอร์เยอะเกินไป เช่น ฟิลเลอร์บริเวณคาง แก้มส้ม ที่ทำให้หน้าดูอ้วนขึ้น หรือคางดูแหลมและยาวไปไม่สมส่วน ฉีดฟิลเลอร์บนบริเวณที่มีการชยับตลอดเวลา เช่นบริเวณแก้มส่วนล่างทำให้เวลายิ้มแล้วดูอ้วนขึ้น สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ คลิก! LINE แม้ว่าการฉีดฟิลเลอร์จะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาสักพักแล้ว และก็มีการฉีดฟิลเลอร์กันอย่างแพร่หลายในไทย แต่คนไทยก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงตัวฟิลเลอร์อย่างละเอียดนัก และในบางครั้งก็ยังสับสนกับโบท็อกซ์ด้วยซ้ำ ด้วยความเข้าใจผิดและการไม่เข้าใจในการฉีดฟิลเลอร์อย่างลึกซึ้ง บางครั้งก็อาจจะทำให้ตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์กับแหล่งที่ไม่ได้คุณภาพด้วยเพราะราคาถูก จนทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่นฟิลเลอร์ที่ฉีดนั้นผิดรูปร่าง หรือไหลไปยังบริเวณอื่นของใบหน้า หรือในกรณีในแย่จริงๆ คือการใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้คุณภาพ และฟิลเลอร์ที่ฉีดไปก็เน่าในผิวหนัง อย่างที่รู้กันว่าการนำฟิลเลอร์ออกนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก การนำฟิลเลอร์ออกนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฉีดสลายฟิลเลอร์  จริงๆ แล้วฟิลเลอร์นั้นมีทั้งประเภทที่สามารถสลายไปเองตามธรรมชาติ และบางชนิดก็ไม่สามารถสลายได้ ฟิลเลอร์ที่สามารถสลายไปตามธรรมชาตินั้นดีกว่า ถึงแม้ผลลัพธ์จะอยู่ไม่นานแต่หากไม่พอใจหรือต้องการแก้ไข มันก็จะสลายไปเอง ในการฉีดสลายฟิลเลอร์ เราจะใช้สาร Hyaluronidase ในการฉีดสลาย แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลเลอร์บางประเภทไม่สามารถฉีดสลายฟิลเลอร์ได้ เช่น ซิลิโคนเหลว และจำเป็นต้องขูดออกเท่านั้น […]