Posts

ผ่าตัดเปิดหางตา

ทำความรู้จักการผ่าตัด ‘เปิดหัวตา’ และ ‘เปิดหางตา’

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5169     วันนี้วอนจินจะมาพูดถึงเรื่องการผ่าตัดเปิดหัวตาและหางตา ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศัลยกรรมดวงตานั้นได้รับความนิยมมาก…
0
,

มาดูว่าคุณเหมาะกับการศัลยกรรมตาแบบไหน?

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5107     ที่ผ่านมาคนเรามักความกังวลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าเรื่องความสวยงามก่อนการตัดสินใจทำศัลยกรรมชั้นตา…