Ulthera นวัตกรรมใหม่แห่งการยกกระชับแบบไม่ผ่ากรีด จากวอนจิน

shortlink: https://www.wonjinthailand.com/?p=5807   วอนจินขอแนะนำ “ผิวยกกระชับแบบไม่ผ่ากรีด ไม่ต้องศัลยกรรม Ulthera คือคำตอบของคุณ” Wonjin Introducing “Tighten your skin without surgery! Ulthera is the answer.” Ulthera คือ นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ HIFU หรือที่รู้จักกันในนามของ HIFU-Knife เข้ามาช่วยยกกระชับแบบไม่ผ่ากรีดแทนการผ่าตัด กระบวนการนี้จะใช้เครื่องอัลตราซาวน์ส่งพลังงานขนาดเล็กๆ จำนวนมากมายเข้าไปในชั้น SMAS หรือชั้นผิวหนังที่หุ้มห่อกล้ามเนื้อและยึดไขมันให้ติดบนเนื้อ เพื่อกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนและกระชับผิวหนังให้ค่อยๆตึงและเรียบเนียนขึ้นอย่างธรรมชาติ ซึ่ง Ulthera จะช่วยในการยกกระชับริ้วรอยให้ดีขึ้นและรั้งผิวให้กลับมากระชับได้ Ulthera is a procedure that uses HIFU (High Intensity Focused Ultrasound),which is known as HIFU-Knife. Instead of making incisions, this procedure uses an […]