รากฟันเทียมราคาไหน แบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด

Shortlink : https://www.wonjinthailand.com/?p=5498   การทำรากฟันเทียมเป็นการทำทันตกรรมชนิดหนึ่ง ส่วนมากแล้วจะเป็นรากฟันเทียมราคาสูง และรากฟันเทียมก็ยังมีหลายประเภทให้เลือกด้วย     รากฟันเทียมคืออะไร? ในการถอนฟัน รากฟันของเราจะถูกถอนออกไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องทำรากฟันเทียมเพื่อมาทดแทนโดยการนำโลหะฝังลงไปในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อได้รากฟันแล้ว ก็จะนำฟันใหม่มายึดที่รากฟันนั้น ปกติแล้วการทำรากฟันเทียมจะอยู่ได้เป็นสิบปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัสดุและคุณภาพของรากฟันเทียมราคาต่างๆ     การทำรากฟันเทียมแบบต่างๆ การทำรากฟันเทียมแบบ 1 ซี่ เป็นรากฟันเทียมราคาถูกกว่าประเภทอื่นเล็กน้อย เมื่อเสียฟันไป 1 ซี่ ก็ทำรากฟันเทียมใส่แทนไป 1 ซี่ การทำรากฟันเทียมแบบหลายซี่ เป็นการทำรากฟันเทียมราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องกรอผิวฟันซี่ข้างๆ เช่นเดียวกับวิธีแรก การทำรากฟันเทียมทั้งปาก การทำรากฟันเทียมทั้งปาก ต้องทำสะพานฟันและกรอซี่ฟัน เป็นการทำรากฟันเทียมราคาสูง     รากฟันเทียมเหมาะกับใครบ้าง ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก้ตาม หากสูญเสียฟันแท้ไปแล้ว ก็สามารถทำรากฟันเทียมได้